Spring til indhold

Holbæk Kommune forpligter sig til grønne indkøb

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommune er nyt medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).
20.08.2020

Toiletpapir, fødevarer og kuglepenne. Som kommune er Holbæk storforbruger af en lang række helt nødvendige varer i dagligdagen, som købes ind gennem offentlige udbud. Men der er stor forskel på, hvad kuglepennen er lavet af, om fødevarerne er økologiske, eller om toiletpapiret er lavet af 100 % genbrugspapir.

”Klimaet har et stærkt fokus i Holbæk Kommune, og derfor skal vi fortsætte indsatsen for en grøn og bæredygtig kommune. Derfor er det naturligt at se på, hvordan vi som kommune køber ind og forbruger varer og serviceydelser. Både fordi vi gerne vil mindske vores eget klimaaftryk, og også fordi vi sammen med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb kan gøre en forskel ved at styrke efterspørgslen efter produkter, hvor bæredygtighed og lang levetid er tænkt ind,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Derfor skal der fremover være mere fokus på at implementere bæredygtighedsprincipper i indkøbsprocesserne. Medlemskabet af POGI betyder, at indkøbene i Holbæk Kommune i højere grad skal bruges på produkter og serviceydelser, der er miljø- og energirigtige. Samtidig styrker Holbæk Kommunes indmeldelse partnerskabet POGI, der med en større samlet indkøbsvolumen kan rykke efterspørgslen efter produkter og ydelser i en grønnere og mere bæredygtig retning. Og samtidig slår Holbæk Kommune fast, at der er handling bag ordene om arbejdet for en mere bæredygtig og klimavenlig udvikling.

Indkøb er en af kommunernes største klimabelastninger. Ifølge den grønne tænketank Concito er offentlige indkøb årligt skyld i udledning af 20 mio. ton CO2, eller hvad der svarer til 4 ton pr. indbygger. Derfor vil Holbæk Kommune mindske sit CO2-aftryk med medlemskabet af POGI, og de forpligtelser, der følger med.

”Vi skal fortsat mindske vores CO2-udledning og miljøbelastning. Det er helt afgørende, at vi får styrket markedet for grønne løsninger, så erhvervsliv og leverandører får stærkere incitament til at udvikle produkter, som er mindre miljøbelastende. Det kræver, at mange går sammen, så jeg håber, at mange flere kommuner vil følge vores eksempel og melde sig ind i POGI,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

FAKTA

POGI er et samarbejde, der med Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet som tovholder består af offentlige aktører, herunder kommuner, regioner og ministerier. Som medlem af POGI skal Holbæk Kommune deltage i samarbejdet om årligt at udarbejde fælles miljøvenlige indkøbsmål, som skal danne grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler.

Selvom medlemskabet af POGI er gratis, forpligter det. Holbæk Kommune har med medlemskabet sagt ja til at gå efter mindre miljøbelastende produkter på indkøbsområder inden for bl.a. fødevarer, transport, børneartikler samt anlæg og byggeri.

Aftalen indfases gradvist i takt med, at eksisterende indkøbsaftaler udløber.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin