Spring til indhold

Holbæk Kommune vil helt i klimafront

PRESSEMEDDELELSE | Kommunalbestyrelsen har vedtaget en strategisk energiplan, der sætter retningen for, hvordan Holbæk Kommune skal komme i mål med at reducere CO2-udledningen med 70 % frem mod 2030.
25.09.2020

Den strategiske energiplan viser potentialerne for, hvordan Holbæk Kommune sammen med erhvervslivet, borgerne og samarbejdspartnere omstiller til en mere bæredygtig energiforsyning og mindsker CO2-udledningen markant i de kommende år.

”Vi har sat os det mål, at Holbæk Kommune som geografisk område skal have reduceret vores CO2-udledning med 70 % i 2030. Det er jeg stolt over, og det kræver handling. Den strategiske energiplan er et fælles projekt, der inkluderer alle. Det er ikke en plan, som Holbæk Kommune som organisation alene kan gennemføre og dermed opnå reduktionen. Det er noget, som kommunen, borgere, erhvervsliv og samarbejdspartnere i fællesskab skal arbejde sammen om for at kunne realisere,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Biogas ikke længere en selvstændig del af løsningen

Hvor udgangspunktet i udformningen af energiplanen tidligere har været, at fælles biogasanlæg også kunne være et muligt, selvstændigt værktøj i arbejdet med at nå klimamålet, så er der nu et redskab mindre i værktøjskassen. Det skyldes til dels de mange kritiske høringssvar, der er kommet ind, samt den udtalte modstand mod etableringen af fælles biogasanlæg, der er kommet frem på borgermøder og i tilbagemeldingerne fra afholdte gæstebud. Kobles dette sammen med kommunens erfaringer i forbindelse med lokalisering af biogasanlæg ved Snævre, giver det samlet set anledning til, at udpegning af områder til placering af fælles biogasanlæg udgår af den strategiske energiplan.

”Vi har fjernet mulige placeringer for fælles biogasanlæg fra energiplanen. Det betyder dog på ingen måde, at troen eller ambitionen om at komme i mål med CO2-reduktionen bliver revideret eller mindsket. Vi har givet hinanden håndslag på at nå de 70 %, og det er med borgernes opbakning i ryggen: For de har tydeligt bedt os politikere om netop at være ambitiøse og handle hurtigt. Dermed vil Holbæk Kommune stadig være i førertrøjen blandt landets kommuner, når det handler om at være en ambitiøs klimakommune, der sætter handling bag ordene. Det er energiplanen en vigtig faktor for,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Den strategiske energiplan blev vedtaget med en protokollering, der bl.a. siger, at muligheden for etablering af en energipark skal undersøges, hvor forskellige energiformaner såsom geotermi eller mindre biogasanlæg kan indgå. Det er ikke ensbetydende med, at biogasanlæg vil være en mulighed eller en obligatorisk del af en mulig energipark. Det er alt sammen noget, der skal belyses, og som det politiske niveau skal forholde sig til.

Det øger selvfølgelig kravet om, at CO2-reduktionen skal findes på anden vis. Der er andre redskaber i værktøjskassen, som det fremadrettet i endnu højere grad bliver presserende at træffe grønne politiske beslutninger om. Det gælder fx inden for transportområdet, landbruget og varmeforsyningen.

”Her vil det være nødvendigt med store forandringer, hvis vi skal nå målet. Og det skal vi. Det kræver, at vi fra politisk side lægger os i selen, og med energiplanen som rettesnor sætter handling bag ordene i nærmeste fremtid. Timeglasset rinder lige så stille ud. Forpligtelsen til at reducere den samlede CO2-udledning for Holbæk Kommune med 70 % i 2030 er derfor stadig det ambitiøse mål, som vi skal arbejde hårdt for at nå. For i Holbæk Kommune har vi i fællesskab sat os for at være klimagrønne,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Link: Kommunalbestyrelsens dagsordenspunktFeedback

Sidst opdateret

25.09.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin