Spring til indhold

Afbrænding som naturpleje på Holbæk Fælled

Afbrænding anvendes i stigende grad i naturplejen som supplement til græsning og andre plejemetoder. Ild anvendes til at forynge plantevæksten og skabe dynamik og hæmme tilgroning med vedplanter og grove vækster.
23.02.2022

Hvis du kommer forbi Holbæk Fælled i dag (onsdag), så vil du ved Arnolds Bjerg kunne se, at vi på et areal på 10 x 10 meter vil være i gang med en kontrolleret afbrænding.

Ved en brand fjernes meget af det døde plantemateriale – kaldet førne. Arnolds Bjerg er en rigtig god lokalitet til afprøvning af afbrænding, fordi arealet mange steder har et tykt lag dødt plantemateriale – især langt dødt græs.

Ved en kontrolleret afbrænding fjernes dette lag, hvorefter der kommer mere lys til bunden og dermed mulighed for, at nye, blomstrende urter og planter kan etablere sig. På den måde opnås en mere varieret sammensætning med mindre græs og flere blomstrende urter og planter, der skaber nye føde- og levemuligheder for insekter og dyr.

Før afbrændingen vil arealet desuden blive undersøgt, så evt. bevoksninger, planter og dyreopholdssteder sikres.

 Feedback

Sidst opdateret

19.09.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin