Spring til indhold

Holbæk Kommune har sat retning mod klimaneutralitet i 2050

PRESSEMEDDELELSE | Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har vedtaget ny klimastrategi, der viser vejen for, hvordan kommunen opnår CO2-neutralitet i 2050.
23.11.2022

Den ambitiøse klimastrategi viser, hvordan kommunen som geografisk område kan blive CO2-neutral inden 2050, og hvordan kommunen skal blive mere robust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

”Vi har en stor opgave foran os, hvis vi skal nå vores klimamål. Det er en virkelig ambitiøs plan, som kommer til at være rettesnor for vores beslutninger og dét, vi samarbejder om fremover. Men det er en opgave, som er både vigtig og nødvendig, og jeg synes, vi kan være stolte af, at vi tager et lokalt ansvar og nu har givet politisk håndslag på, at vi skal nå i mål senest i 2050,” fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Målet skal nås i fællesskab

CO2-neutralitet i 2050 forudsætter, at også borgere og virksomheder tager initiativ og investerer i den grønne omstilling. Det kan for eksempel være, at de vælger grønnere transportformer, bæredygtigt forbrug, energirenovering og energioptimale/bæredygtige nybyggerier.

”Kommunen kan ikke med denne strategi i hånden tvinge den grønne omstilling igennem. En stor del af arbejdet skal derfor ske i samarbejde med foreninger, erhverv, landbrug og borgere om forandringerne i kommunen. Vi kommer til at gøre ting anderledes i fremtiden, og ansvaret for at nå målet ligger i fællesskab hos kommunen og hos den enkelte borger og virksomhed,” fortæller Karen Thestrup Clausen.

Særligt fokus på tre områder

Klimastrategien baserer sig på analyser af kommunens CO2-udledning, som viser, at det særligt er tre områder, der står for udledningen:

  • Landbrug (står for 40% af Holbæk Kommunes samlede udledning)
  • Energiforsyning i form af varme og el (står for ca. 31%)
  • Transport (står for ca. 25%)

Karen Thestrup Clausen ser optimistisk på mulighederne for at reducere udledningen af CO2 over de kommende årtier:

”Heldigvis er det nogle områder, hvor den teknologiske udvikling går stærkt. Det er helt oplagt, at vi som kommune omstiller os. For eksempel hvad angår varmeforsyningen, der i en meget stor del af kommunen er baseret på olie og gas. Her er vi i fuld gang med at kigge på, hvordan vi kan omlægge til grøn fjernvarme, så vi helt kommer væk fra fossile brændsler. På transportområdet handler det i høj grad om, at den enkelte skal ændre vaner og for eksempel køre mindre i bil, køre i elbil, vælge offentlig transport eller samkørsel.”

Den grønne omstilling skal i høj grad drives af:

  • grøn elproduktion, der blandt andet skal forsyne varmepumper og elbiler med strøm. Det betyder, at der også i fremtiden vil komme flere solceller og vindmøller i kommunen.
  • en elektrificering af bilflåden, der også vil reducere den lokale luftforurening til glæde for natur og miljø, og at trafikrelaterede støjgener vil blive mindre.
  • udtagning af landbrugsarealer med en særlig type jordbund, såkaldt lavbundsjord, samt rejsning af nye skove.

Klimavenligt landbrug

Den største udleder af drivhusgas er ifølge klimastrategien landbrugssektoren. Den står for 40% af de udledninger, der sker i kommunen. Det er ikke så mærkeligt, da landbrugsarealet er stort i kommunen.

Karen Thestrup Clausen fremhæver, at det bliver et stort arbejde sammen med lodsejerne at gøre vores landbrug mere klimavenligt. Hun glæder sig også over de muligheder, som det fører med sig.

”Som man kan læse af klimastrategien, så er det mange hektar jord, vi skal omlægge fra den nuværende brug. Men at omlægge dyrkede og drænede lavbundsjorde til natur med naturlig vandstand er et afgørende værktøj for at nå i mål. Som gevinst vil vi få nye store natur- og skovområder, der samtidig vil styrke biodiversiteten i kommunen. Men jeg ved også godt, at det bliver en lang proces, der kommer til at kræve meget af os alle sammen. For det er ikke noget, vi kan løse som kommune alene,” fortæller hun.

Fakta

  • Holbæk 2050 er Holbæk Kommunes DK2020-plan. DK2020 er et samarbejde mellem 96 af de danske kommuner, der lige nu er i gang med at skrive eller har netop udarbejdet strategier som Holbæk 2050.
  • DK2020-samarbejdets formål er at sikre, at danske kommuner laver strategisk klimaplanlægning, der skal leve op til den internationale Paris-aftale. Kommunerne samarbejder med den grønne tænketank Concito, KL og Realdania om at få lavet strategiske klimaplaner.
  • Klimastrategien er todelt. Der er en overordnet strategisk ramme og en detaljeret handleplan. Handleplanen viser, hvor langt vi skal nå før 2030, og hvad der skal nås inden 2050. For nogle af sektorerne er udarbejdet eller bliver udarbejdet særskilte sektorplanen (for eksempel strategisk varmeplan) således at handlingerne konkretiseres yderligere.

Læs Klimastrategien 'Holbæk 2050'Feedback

Sidst opdateret

24.11.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin