Spring til indhold

Det gode samarbejde i Vangkvarteret

På baggrund af en beboers bekymring omkring hashrygning i kælderen under en af blokkene i Vangkvarteret, har Lejerbo udsendt denne skrivelse, som politi og kommune bakker op om.
30.04.2018

I Lejerbo, Vangkvarteret er der et utroligt godt og værdsat samarbejde mellem myndigheder, beboere, beboerdemokrater og Lejerbo, hvor vi i fællesskab løfter de problemstillinger, der måtte være i boligområdet. Rammen for samarbejdet er den boligsociale indsats, som i det daglige har til huse i Fælleshuset, med Lis Franciska Jensen som ansvarlig leder.

Torsdag den 26. april har politi, kommune og Lejerbo afholdt møde med udgangspunkt i avisomtale tirsdag den 24. april 2018, hvoraf det beklageligvis fremstod, som om politi, kommune og Lejerbo ikke havde samme opfattelse af rollefordelingen i samarbejdet.

Med denne skrivelse til samtlige beboere i Vangkvarteret ønsker vi samlet at præcisere, at Lejerbo, kommune og politi har et fantastisk samarbejde i hverdagen i og omkring Vangkvarteret.

Der afholdes kontinuerligt møder mellem politi, Lejerbo, boligsocialt team, SSP m.fl., hvor boligområdets tryghedsniveau er på dagsorden, og det vurderes nøje i forhold til henvendelser. Politiet oplyser i generelle vendinger, hvilke sager der har været i kvarteret på hvert møde.

Områdebetjent Henning Jørgensen deltager i møderne og gennemgår i generelle vendinger tryghedsniveauet på baggrund af de drøftelser og oplevelser, som han har haft, når han færdes i området.

Der er enighed om, at beboerne altid kan kontakte politiet, når der er behov for det. Enten direkte til vores områdebetjent Henning Jørgensen, tlf. 25 10 76 79. Kontakt ham, hvis du har brug for råd og vejledning eller har oplysninger omkring mistænkelige forhold. Du kan vælge at være anonym. Er der tale om anmeldelse af hastende karakter, skal du ringe 114 eller 112.

Beboerne har generelt grund til at føle sig trygge i Vangkvarteret. Det begrundes i meget få anmeldelser om strafbare forhold, som andre boligområder godt kan misunde.

Det boligsociale team har jævnligt opsøgende arbejde. De har i den seneste tid har været rundt til alle blokke i boligområdet og talt med mange beboere. Det samlede indtryk har været, at beboerne generelt er trygge og tilfredse. Det understøttes også af den lave fraflytningsprocent.

Forudsætningen for et trygt og godt fællesskab i boligområdet er, at beboere, de beboervalgte, Lejerbo, kommune og politi arbejder sammen herom - i stor tillid til hinanden.

Nedenfor finder du en oversigt over måden, vi samarbejder på, og hvem du skal henvende dig til:

Klager over husorden og over adfærd, der skaber utryghed i området:
Beboerne skal sende dem skriftligt til regionskontoret, Kasernevej 75, 4300 Holbæk. Spørg på ejendomskontoret, eller i fælleshuset, eller se Lejerbos hjemmeside for klageskema.

Mistanke om strafbare forhold:
Beboerne skal kontakte område betjent Henning Jørgensen, tlf. 25 10 76 79 eller ringe 114 eller 112.  Uddybet ovenfor.

Uhensigtsmæssig brug af cykelskure, opgangs- og kælderdøre, skader, graffiti og hærværk
Kontakt ejendomskontoret. På møderne mellem politi, Lejerbo, boligsocialt team, SSP m.fl., drøftes relevante problemstillinger og nødvendige tiltag iværksættes i forhold til de henvendelser der har været.

Holbæk, den 30. april 2018
Mariane Toft-Dallgaard, forretningsfører Lejerbo tlf. 38 12 13 70
John Jensen, vicepolitiinspektør Midt- og Vestsjællands Politi tlf. 23 23 91 75
Mads Buus Madsen, afdeling for forebyggelse og fritid, Holbæk Kommune tlf. 72 36 51 29Feedback

Sidst opdateret

23.05.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin