Spring til indhold

Midlertidig indefrysning af grundskyld

Information om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020.
05.06.2018

Der udsendes nye ejendomsskattebilletter primo juni 2018. På nogle ejendomme er en del af grundskylden indefrosset for 2018. Det betyder, at man ikke skal betale beløbet nu. I stedet får man et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af ejendomsskattebilletten og er trukket fra i opkrævningen for 2. rate ejendomsskat 2018.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan man ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018. Grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor bliver der indefrosset et beløb, som svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Det indefrosne beløb skal betales, hvis ejendommen skifter ejer. Der sendes automatisk en opkrævning fra kommunen. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. Der vil årligt blive tilsendt en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

17.09.2018

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen