Spring til indhold

Følg vandstanden

DMI har varslet forhøjet vandstand i vores fjorde det næste døgns tid. Dog ikke så højt som de foregående gange, men med en vandstand omkring 1,30 m. over normal.
01.01.2019

Onsdag kl. 13.45: Vandstanden har toppet i Holbæk, og myndighedernes forebyggende indsats har båret frugt. Beredskab, politi mfl. retter nu fokus mod andre udsatte områder. 

Tirsdag kl. 15.00: Myndighederne er klar til at håndtere den forhøjede vandstand i bl.a. Isefjorden og Holbæk Fjord. 

Vestsjællands Brandvæsen lægger mobile dæmninger (water tubes) omkring værftet, transformatorstation mv. på Holbæk Gl. Havn. Hvis du bor tæt på fjorden og er bekymret for vandstigningen, kan du kontakte Vestsjællands Brandvæsen og aftale at hente sandsække. Ring på vagttelefonen 44 22 71 12.    

Tirsdag kl. 9.30: Foreløbigt ser det ud til, at forhøjet vandstand vil nå sit maks. på cirka 130 cm. tirsdag aften omkring klokken 20.00 og igen onsdag morgen omkring klokken 05.00. 

Ved en vandstand på +130 cm. vil få ejendomme være udsatte, mens flere bliver berørt, hvis vandstanden kommer over 150 cm. Du kan se kort over de udsatte områder herunder. 

 

Se den aktuelle vandstand og DMIs prognose 

 

Konsekvenser ved forhøjet vandstand:  

Arnakke (+1 m.) og Arnakke (+1,5 m.)

Audebo og Kastrup (+1 m.)  og Audebo og Kastrup (+1,5 m.)

Bognæs (+1 m.) og Bognæs (+1,5 m.) 

Gamløse (+1 m.) og Gamløse (+1,5 m.) 

Holbæk by, vest (+1 m.) og Holbæk by, vest (+1,5 m.) 

Holbæk by, øst (+1 m.) og Holbæk by, øst (+1,5 m.)

Holbæk Havn (+1 m.) og Holbæk Havn (+1,5 m.)

Hørby og Markeslev (+1 m.) og Hørby og Markeslev (+1,5 m.)

Kisserup (+1 m.) og Kisserup (+1,5 m.)

Orø Havn (+1 m.) og Orø Havn (+1,5 m.)

Salvig (+1 m.) og Salvig (+1,5 m.) 



Feedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin