Spring til indhold

Anmeld en træbuk

Fra 1. januar 2017 har du pligt til at anmeldelse dit fund, hvis du ser en karantæneskadegører.
16.01.2017

Pligt til anmeldelse af plante-skadegørere

Fra 1. januar 2017 blev der indført generel anmeldepligt. Det betyder, at du skal orientere Naturstyrelsen, hvis du opdager en af de særligt skadelige plante-skadegørere, der er reguleret som en såkaldt karantæneskadegører i EU.

Hidtil er det kun gartnerier, planteskoler og kartoffelavlere, der har været omfattet af anmeldepligten. Men fremover skal alle – borgere såvel som professionelle – straks informere Naturstyrelsen, hvis de opdager insekter, svampe, bakterie eller virus mm., der er karantæneskadegørere.

Se listen over de 7 karantæneskadegørere, der er bedst mulighed for at finde i Danmark (eksternt link)

Hvad skal du gøre?

Det er kun et begrænset antal af alle de organismer, der kan optræde som skadedyr og sygdomme på planter, der er opført som karantæneskadegørere, og som er omfattet af den nye anmeldepligt. Der er ikke tale om alle de sygdomme og skadedyr, man normalt støder på i haven og naturen. Inden du foretager en anmeldelse til Naturstyrelsen, bør du derfor først undersøge grundigt, om der kan være tale om en karantæneskadegører.

Det kan du gøre ved at søge på internettet efter insekter, svampe, virus osv., der kan angribe den pågældende plante. Ofte vil en Google-søgning give rigtig mange hits med billeder, og det giver gode muligheder for at sammenligne det, du har fundet, med tidligere fund.

Du kan anmelde fund af en karantæneskadegører ved at:Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen