Spring til indhold

Etablering af vandråd - Kalundborg Hovedvandopland

Ønsker du at der oprettes et vandråd for Kalundborg Hovedvandopland 2.1?
10.03.2017

Opfordring til oprettelse af vandråd

Kommuner skal nedsætte et vandråd, hvis organisationer eller foreninger, som kan være medlem af et vandråd, ønsker det. Det står i loven om vandplanlægning.

Derfor opfordres der landsdækkende til at komme med ønsker om et vandråd for Kalundborg Hovedvandopland 2.1. Opfordringen er til erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand.

Hvis der er et ønske, skal det sendes til kommunen inden 17. marts 2017. Sammen med ønsket skal der sendes en indstilling af medlemmer til vandrådet. Ønsket skal sendes til vandloeb@holb.dk.

Ønsker du at vide mere om vandråd kan du kontakte vandloeb@holb.dk eller telefon: 72 36 32 43.

Lovgivning

Der er lavet en aftale mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015. Aftalen handler om en Fødevare- og landbrugspakke. En del af aftalen handler om, at der skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

28. december 2016 blev loven om vandplanlægning ændret. Her fremgår det, at miljø- og fødevareministeren kan lave regler om, hvilke opgaver kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal tage sig af.

Den tilhørende ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb” udmønter ovenstående bemyndigelse. Her er det slået fast, at kommunerne i et hovedvandopland skal løse nedenstående obligatoriske opgaver.

  1. Vurdere om vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

 

Miljø- og fødevareministeren har også besluttet, at kommunalbestyrelserne får en frivillig opgave. De kan nemlig få mulighed for at kommentere, om der er vandløbsindsatser, som er videreført fra første vandplanperiode til anden periode, ikke vil være hensigtsmæssige at gennemføre. Det kan for eksempel være økonomisk eller miljømæssigt.

 

Proces

Inden for de enkelte hovedvandsopland skal kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes et vandråd, hvis der er anmodet om det. Det skal besluttes efter den udmeldte frist.

En del af kommunalbestyrelsen skal varetage betjeningen af den enkelte vandråd. Herefter vil de sammen med resten af kommunalbestyrelsen vurdere, hvem af de indstillede, der skal være medlemmer af vandrådet. Vandrådets nedsættelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Som kommune vil vi sørge for vejledning af vandrådene. Det vil vi i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.Feedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme