Fordebat: Forslag til Lokalplanforslag nr. 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for en dagligvarebutik ved Skovvejen i Mørkøv.
06.07.2017

Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om at etablere dagligvarebutik. Netto ønsker at placere en dagligvarebutik i den sydlige del af Mørkøv. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et nyt plangrundlag i form af et forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag nr. 12.06, der muliggør dagligvarebutik.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest søndag den 6. august 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice

Læs mere om planprocessen Feedback

Sidst opdateret

07.07.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen