Fordebat: Forslag til Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for Bofælleskab v. Tuse Byvej

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for et bofællesskab ved Tuse Byvej. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om at opføre et bofællesskab med ca. 40 boenheder i varierende størrelse og tilknyttet hobbylandbrug. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplanforslag nr. 7.10.
15.05.2017

Indholdet i den nye planlægning
Planområdet omfatter et areal på ca. 5 ha og er beliggende nordvest for Tuse by, inden Gl. Tuse, mellem Landevejen og Tuse Byvej. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 kommer til at udlægge størstedelen af området til boligområde. Lokalplanforslag nr. 7.10 kommer bl.a. til at sikre, bestemmelser om områdets indretning, herunder bl.a. omfang, placering og vejadgang.

Derudover skal planlægningen sikre hensyn til eksisterende naturforhold, kirkeomgivelser og nødvendigt hensyn til det eksisterende landsbymiljø.

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest torsdag d. 15. juni 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Malene Høyer Pedersen på tlf.: 7236 3065.

Læs mere om planprocessen på planportalenFeedback

Sidst opdateret

14.11.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen