Lokalplanforslag 10.10 og kommuneplantillæg 44 i høring

Holbæk Byråd har sendt Forslag til lokalplan 10.10 erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge med tilhørende kommuneplantillæg 44 i offentlig høring.
29.09.2017

Planforslagene rummer en udvidelse af det eksisterende erhvervsområdes afgrænsning mod nord og øst, således at del af eksisterende landbrugsareal på matr. Nr. 15b og matr.nr. 15a (der er udlagt til offentlige formål - men anvendes til landbrugsdrift) inddrages til erhvervsformål. Formålet med planlægningen er at muliggøre en udvidelse af den eksisterende erhvervsvirksomhed i Svinninge, og dermed skabe nye arbejdspladser og vækst i byen.

Høring og borgermøde

Forslagene er i høring fra den 29. september 2017 til den 24. november 2017.

Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den 26. oktober 2017 kl. 19.00-21.00, i Svinninge hallen, 4520 Svinninge.

Læs mere om planprocessen 

Se lokalplanforslag 10.10

Kommuneplantillæg 44Feedback

Sidst opdateret

12.10.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen