Spring til indhold

Fortsat borgerinddragelse om nyt renseanlæg

Der er blevet sat over 300 prikker som forslag til, hvor et nyt Holbæk Renseanlæg skal ligge. Flest prikker er der sat i området omkring Audebo. Nu går ny fase om renseanlægget i gang. Og her ønsker kommunen også indspark fra borgerne.
28.03.2017

Søndag var sidste chance for at komme med et forslag til, hvor et nyt Holbæk renseanlæg skal ligge. En del borgere greb chancen og er kommet med mange gode forslag.  Audebo er det område, der har flest prikker. Men der er også flere, som har foreslået områder ved Svinninge og Grandløse. Andre har foreslået, at Holbæks spildevand skal føres ud til renseanlæg i Odsherred og Kalundborg Kommuner. På den måde kan det rensede spildevand ledes ud i Kattegat i stedet for Holbæk Fjord eller Isefjorden, lyder argumentet.

Ud fra en række kriterier til placeringen skal administrationen og Fors A/S nu til at snævre de mange prikker og forslag ind til to til tre stykker. De skal fungere som supplerende alternativer til det oprindelige forslag om at placere anlægget på Tuse Næs. Herefter vil en uvildig rådgiver begynde at regne på, hvor meget hvert af de tre til fire forslag vil koste.

Udvalget for Klima og Miljø (KMU) holder en temadag om det nye renseanlæg i maj. Her vil administrationen præsentere resultatet af den offentlige idefase. Udvalget skal samtidigt godkende, at det er disse tre til fire forslag, der skal arbejdes videre med. Bagefter vil de udvalgte forslag blive offentliggjort.

Borgere med i arbejdsgrupper

Holbæk Kommune er rigtig glad for at have fået så mange forslag til, hvor det nye renseanlæg kan ligge. Kommunen er også meget interesseret i at få borgernes feedback i den næste fase, som begynder efter KMU's temadag. Denne fase handler om at gøre de udvalgte forslag mere konkrete. Blandt andet hvilke ideer og ønsker lokalområdet har til, hvordan et anlæg kan integreres i området, og hvilke synergier der kan skabes. 

Det betyder helt konkret, at samtidig med, at den uvildige rådgiver regner på forslagene, nedsætter kommunen en arbejdsgruppe for hvert placeringsforslag. I hver arbejdsgruppe inviterer kommunen borgerrepræsentanter med fra det lokalområde, som forslaget berører. Arbejdsgruppen skal beskrive de udfordringer, de ser for lokalområdet, hvis anlægget bliver placeret her, og hvilke behov der er for tilpasninger. Samtidigt kan gruppen overveje, hvad lokalområdet kan få ud af at blive nabo til et renseanlæg. Eksempelvis rekreative muligheder som stier og lignende.

Arbejdet i arbejdsgrupperne løber frem til efteråret.

Arbejdsgruppernes anbefalinger og rådgiverens beregninger bliver præsenteret for KMU i slutningen af 2017. KMU og siden byrådet skal herefter tage den endelige beslutning om, hvor anlægget skal ligge. 

FAKTA

Derfor skal renseanlægget ved Holbæk Havn flytte

I juni 2016 godkendte Holbæk Byråd en ny spildevandsplan. Samtidigt sagde politikerne ja til, at renseanlægget ved Holbæk Havn skal flytte.

Der er to primære årsager til politikernes beslutning om at flytte anlægget:

  1. Først og fremmest er der et politisk ønske om, at grunden, hvor anlægget ligger på, bliver en del af den bynære udvikling, som allerede er i fuld gang på havnen.
  2. Dernæst har Fors A/S’ bestyrelse indstillet, at der skal bygges et nyt anlæg til erstatning for det nuværende Holbæk Centralrenseanlæg inden for en 10-årig periode. Et nyt anlæg kan teknisk set godt bygges på den nuværende placering, men Fors A/S ønsker at benytte anledningen til at se på forskellige alternativer til en fremtidig placering med fokus på den samlede drift af hele spildevandssystemet. Her er det ikke givet, at den nuværende placering er den mest hensigtsmæssige. Det fremtidige renseanlæg skal have en fremtidssikret placering med fokus på den samlede drift.

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin