Spring til indhold

Holbæk Kommune bestemmer suverænt, hvor nyt renseanlæg skal placeres

Frem til d. 26. marts er det muligt for alle at komme med input til, hvor et nyt renseanlæg, der skal erstatte det gamle anlæg ved Holbæk Havn, kan placeres. Det har en masse borgere allerede gjort. Det samme har Fors A/S, og det har desværre skabt en del uro og spørgsmål.
18.03.2017

Holbæk Kommune har de sidste måneder været i dialog med borgere på kommunens hjemmeside om placering af et nyt renseanlæg. Her er der kommet mange gode og konstruktive input. Samtidig har Fors A/S netop indstillet to steder, som de mener, vil være oplagte ud fra de krav, der er til et moderne renseanlæg. Dette har skabt uro og spørgsmål om, hvad Fors A/S rolle er. Men ifølge John Harpøth er der ingen grund til dette.

”Fors A/S forslag bliver behandlet på præcis samme vilkår, som alle andre forslag. Og i sidste ende er det byrådet, der suverænt bestemmer, hvor det nye renseanlæg skal ligge,” udtaler John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune.

Konstruktiv borgerinddragelse

Oprindeligt foreslog Holbæk Kommune, at det nye renseanlæg kunne være på Tuse Næs. Det skabte imidlertid stor modstand fra borgerne i området, og derfor valgte kommunen en højere grad af borgerinddragelse i form af en åben dialog, hvor alle frem til d. 26. marts kan komme med forslag. Og det er den mulighed, som Fors A/S har benyttet sig af.

”Jeg kan godt forstå, at der er nogle borgere, der tænker: ’Hvad er nu det?’ Vi ønsker friske øjne på de muligheder, som vi har i kommunen, og herunder er Tuse Næs en mulighed. Men jeg vil gerne understrege, at det er byrådet, som vælger den endelige placering for renseanlægget. Vi har i denne proces været interesseret i gode indspark fra alle parter, herunder borgerne, hvilket jeg gerne vil kvittere for. Og når der skal arbejdes videre, vil vi lave en arbejdsgruppe for hvert udvalgt placeringsforslag. I hver arbejdsgruppe vil vi meget gerne have borgerrepræsentanter med fra det lokalområde, som forslaget berører. Så borgerne får derfor også indflydelse i denne del af processen,” fortæller John Harpøth.

Kom med dit forslag til placering på www.holbaek.dk/nytrenseanlaeg

Når den offentlige idéfase slutter d. 26. marts, vil Holbæk Kommune i samarbejde med Fors A/S udvælge to til tre af de forslag til alternative placeringer, som borgerne er kommet med. Herefter vil en uvildig rådgiver begynde at regne på alle forslagene, inkl. det oprindelige forslag om placeringen på Tuse Næs. Anbefalinger og beregninger bliver præsenteret for Udvalget for Klima og Miljø i slutningen af 2017, hvorefter udvalget og efterfølgende byrådet skal træffe endelig beslutning om anlæggets placering.

FAKTA

Derfor skal renseanlægget ved Holbæk Havn flytte.

I juni 2016 godkendte Holbæk Byråd en ny spildevandsplan. Samtidigt sagde politikerne ja til, at renseanlægget ved Holbæk Havn skal flytte.

Der er to primære årsager til politikernes beslutning om at flytte anlægget:

  1. Først og fremmest er der et politisk ønske om, at grunden, hvor anlægget ligger på, bliver en del af den bynære udvikling, som allerede er i fuld gang på havnen.
  2. Dernæst har Fors A/S’ bestyrelse indstillet, at der skal bygges et nyt anlæg til erstatning for det nuværende Holbæk Centralrenseanlæg inden for en 10-årig periode. Et nyt anlæg kan teknisk set godt bygges på den nuværende placering, men Fors A/S ønsker at benytte anledningen til at se på forskellige alternativer til en fremtidsmæssig placering med fokus på den samlede drift af hele spildevandssystemet. Her er det ikke givet, at den nuværende placering er den mest hensigtsmæssige. Det fremtidige renseanlæg skal have en fremtidssikret placering med fokus på den samlede drift.


Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin