Spring til indhold

Støtte til Naturrum i Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen har fået kr. 1,1 mio. til bygning af to Naturrum. Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet og Naturpark Åmosen har udviklet et idékatalog med en række bud på Naturrum, som skaber mulighed for moderne friluftsliv i Naturpark Åmosen. To af disse naturrum har nu fået økonomisk støtte.
15.12.2017

Friluftsrådet har givet tilskud til etablering af Naturrum ved Skarresø og Ornum Strand. Faciliteterne skal fungere som udgangspunkt for friluftsliv, naturoplevelser samt formidling af natur og kulturhistorie. Naturrummet ved Skarresø skal særligt fungere som "indgangsportal" til natur- og friluftsoplevelser i Naturparken. Naturrummene indrettes med formidlingsrum, samlings- og opholdsrum samt udlån af grej.

Borgere og turister kan se frem til flere gode oplevelser i naturen, når idéer og tanker fra kataloget realiseres. Naturpark Åmosen har sammen med Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet udviklet et koncept, hvor en række arkitekttegnede bud på Naturrum tilsammen danner fundamentet for udviklingen af eksisterende og nye former for friluftsliv i Naturpark Åmosen.

”I Naturpark Åmosen er vi stolte over at være med til at udvikle dansk friluftliv, og vi håber, at Naturrum kan være med til at sætte en masse spændende friluftslivsaktiviteter i gang. Det vil kunne blive til glæde for hele Naturparken,” siger bestyrelsesformand Henning Fougt.

Byggeriet af to Naturrum forventes at koste mindst kr. 2.200.000. Naturparken søger nu andre fonde for at skaffe de resterende midler. Lykkes det at skaffe alle midlerne til byggeriet, igangsættes en proces med kommuner og lokale om en endelig placering og udformning.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin