Spring til indhold

Dialog om placering af nyt renseanlæg

PRESSEMEDDELELSE | Et nyt renseanlæg skal erstatte det gamle anlæg ved Holbæk Havn. Derfor spørger kommunen nu borgerne, hvor de synes, at anlægget skal ligge, hvad borgerne mener, og hvad der skal tages hensyn til, hvis anlægget skal ligge i netop deres lokalområde.
16.01.2017

Alle borgerne får i første omgang mulighed for at melde tilbage til Holbæk Kommune via kommunens hjemmeside. Her bliver borgerne spurgt om, hvor de vil foreslå, at renseanlægget skal ligge, men også til, hvilke hensyn de mener er vigtige at tage, hvis anlægget skal ligge i deres område.

Kommunen foreslog i første omgang, at anlægget kunne være på Tuse Næs. Det var beboerne på Tuse Næs ikke enige i, og det skabte protest. Derfor har Holbæk Kommune nu valgt at starte forfra med en åben dialog omkring, hvilke muligheder der er for placering.

”Vi har erfaret, at processen med at finde en placering med fordel skal have en langt højere grad af borgerinddragelse. For der er selvfølgelig mange holdninger og meninger, som vi med fordel skal lytte til. Vi politikere kan med denne viden blive klogere. Derfor starter vi nu helt forfra med at spørge borgerne, hvor renseanlægget kan ligge,” forklarer John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

På hjemmesiden er det muligt at læse mere om tidsplan og baggrunden for det nye anlæg. Det er også her, at borgerne kan læse om, hvilke kriterier det valgte sted skal leve op til. Der skal eksempelvis være kort afstand til vand, området skal have en vis størrelse, og det må selvfølgelig ikke ligge i et fredet område etc.

Læs mere her: www.holbaek.dk/nytrenseanlaeg

Dialog skal fremhæve fordele

Dialogen med borgerne vil også have fokus på de fordele et renseanlæg kan have for området – for det vil også være en del af virkeligheden. Et moderne renseanlæg kan eksempelvis producere energi, som lokalområdet kan få glæde af, ligesom natur, løbestier og andre rekreative tiltag kan tænkes ind i projektet.

”Vi vil rigtig gerne høre kreative ønsker fra borgerne til, hvordan et renseanlæg kan tænkes ind i deres lokalområde. Vores håb er, at denne åbne proces netop vil invitere til, at vi sammen ser muligheder og fordele, som vi herefter kan indfri ved fælles hjælp,” siger John Harpøth.

Fagfolk fra kommunen og Fors A/S udvælger gode forslag fra borgerne, som de arbejder videre med i en arbejdsgruppe med borgerrepræsentanter. Ved udgangen af 2017 træffer byrådet beslutning om placeringen af anlægget. Et spadestik vil med forbehold kunne blive taget medio 2019 med afslutning af byggeriet i 2020. Der er dog en række forhold, der kan skubbe denne tidsplan.

Vil du komme med input til kommunen, kan du gøre det frem til d. 26. marts 2017. Det gør du ved at gå ind på www.holbaek.dk/nytrenseanlaeg.

FAKTA

Derfor skal renseanlægget ved Holbæk Havn flytte

  • I juni 2016 godkendte Holbæk Byråd en ny spildevandsplan. Samtidigt sagde politikerne ja til, at renseanlægget ved Holbæk Havn skal flytte.
  • Der er to primære årsager til politikernes beslutning om at flytte anlægget:
    o Først og fremmest er der et politisk ønske om, at grunden, hvor anlægget ligger på, bliver en del af den bynære udvikling, som allerede er i fuld gang på havnen.
    o Dernæst har Fors A/S’ bestyrelse indstillet, at der skal bygges et nyt anlæg til erstatning for det nuværende Holbæk Centralrenseanlæg inden for en 10-årig periode. Et nyt anlæg kan teknisk set godt bygges på den nuværende placering, men Fors A/S ønsker at benytte anledningen til at se på forskellige alternativer til en fremtidsmæssig placering med fokus på den samlede drift af hele spildevandssystemet. Her er det ikke givet, at den nuværende placering er den mest hensigtsmæssige. Det fremtidige renseanlæg skal have en fremtidssikret placering med fokus på den samlede drift.


Feedback

Sidst opdateret

10.09.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin