Spring til indhold

Hvidbog om placering af nyt renseanlæg offentliggjort

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommune har i foråret været i dialog med borgere og interessenter på kommunens hjemmeside om placering af et nyt renseanlæg. Her er der kommet mange gode og konstruktive input samt spørgsmål, som er samlet og besvaret i den netop offentliggjorte hvidbog.
09.08.2017

Ifølge John Harpøth, formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune, er der tale om et godt værktøj til det videre arbejde med at vælge en placering til et nyt renseanlæg.

”Idéfasen er nu afsluttet, og hvidbogen er med til at give os et godt overblik over alle de indkomne forslag. Vi har gennemgået de mange besvarelser og drøftet de mange forslag til mulige placeringer. På baggrund af hvidbogen skal vi i samarbejde med Fors A/S udvælge områder til nærmere analyse. De valgte muligheder vil efterfølgende blive analyseret i arbejdsgrupper, hvor der også deltager borgerrepræsentanter fra de berørte områder. Og i sidste ende er det byrådet, der suverænt bestemmer, hvor det nye renseanlæg skal ligge,” fortæller John Harpøth.

Hvidbog om placering af nyt renseanlæg

De placeringer, som udvælges, vil blive undersøgt nærmere og analyseret af en rådgiver med henblik på at holde dem op overfor hinanden i lyset af de miljømæssige, økonomiske, tekniske og planmæssige forhold, analysen peger på. Først foretages en miljømæssig vurdering, og såfremt de forhold er acceptable, vil der blive lavet en økonomisk konsekvensberegning af placeringen. Denne suppleres med en analyse af de tekniske og planmæssige forhold.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen