Spring til indhold

Temadag om renseanlæg udskudt

Temadag om placering af et nyt renseanlæg, der skulle have været afholdt mandag d. 8. maj, er udskudt.
05.05.2017

Holbæk Kommune skulle på mandag d. 8. maj have afholdt temadag om placering af et nyt renseanlæg. Men det er netop besluttet at udskyde datoen. Og det er der ifølge formand for Udvalget for Klima og Miljø John Harpøth en god grund til.

”Ved at flytte temadagen kan vi imødekomme et ønske fra flere sider, så flere har mulighed for at deltage. Det gælder både fra lokalområdernes side og fra politisk side. Og at så mange som muligt kan deltage i temadagen er netop vigtigt for, at vi har en åben proces og dialog omkring placeringen af et nyt renseanlæg,” fortæller John Harpøth. Han forventer, at der inden for kort tid kan meldes en ny dato for temadag ud.

Samtidig tilføjer John Harpøth, at en udskydelse af temadagen kan have den konsekvens, at en beslutning i byrådet om en fremtidig placering, kan blive flyttet til et nyt byråd:

”Der skal være den nødvendige tid til at analysere og udføre beregninger med respekt for de mange interesser i denne sag.”

Udgangspunktet for temadagen er, at administrationen vil præsentere resultatet af den offentlige idéfase, hvor alle har haft mulighed for at komme med forslag til placering. Ud fra en række kriterier til placeringen har administrationen og Fors A/S indsnævret de indkomne forslag til 3-4 placeringer, som Udvalget for Klima og Miljø således ( kan forholde sig til og efterfølgende godkende), at skal arbejdes videre med. Bagefter vil de udvalgte forslag blive offentliggjort.

FAKTA

Derfor skal renseanlægget ved Holbæk Havn flytte.

I juni 2016 godkendte Holbæk Byråd en ny spildevandsplan. Samtidigt sagde politikerne ja til, at renseanlægget ved Holbæk Havn skal flytte.

Der er to primære årsager til politikernes beslutning om at flytte anlægget:
1. Først og fremmest er der et politisk ønske om, at grunden, hvor anlægget ligger på, bliver en del af den bynære udvikling, som allerede er i fuld gang på havnen.
2. Dernæst har Fors A/S’ bestyrelse indstillet, at der skal bygges et nyt anlæg til erstatning for det nuværende Holbæk Centralrenseanlæg inden for en 10-årig periode. Et nyt anlæg kan teknisk set godt bygges på den nuværende placering, men Fors A/S ønsker at benytte anledningen til at se på forskellige alternativer til en fremtidig placering med fokus på den samlede drift af hele spildevandssystemet. Her er det ikke givet, at den nuværende placering er den mest hensigtsmæssige. Det fremtidige renseanlæg skal have en fremtidssikret placering med fokus på den samlede drift.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin