Lokalplan 1.50 vedtaget

Holbæk Byråd har den 19. april 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 1.50 Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen.
20.04.2017

Kommuneplantillægget og lokalplanen åbner mulighed for anvendelse af de tidligere skolebygninger til typiske centerformål, dog ikke detailhandel, beboelse og hotel. Lokalplanen giver også mulighed for indretning af gårdrummet til ophold og parkering.

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er vedtaget den 19. april 2017 og offentliggjort den 20. april 2017.

Se Lokalplan 1.50

Kommuneplantillæg 30Feedback

Sidst opdateret

12.10.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen