Lokalplan 2.81 vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. august 2017 vedtaget Lokalplan 2.81 for Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk
08.08.2017

Lokalplan nr. 2.81 giver mulighed for, at dagligvarebutikken (Lidl) kan etablere yderligere ca. 30 parkeringspladser. De nye parkeringspladser etableres mod nord, hvor der i dag ligger et parcelhus. Parcelhuset vil blive nedrevet. Den øvrige anvendelse af området forsætter uforandret

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 19. juni 2017 til den 7. august 2017 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 8. august 2017 og offentliggjort den 8. august 2017

Se Lokalplan 2.81Feedback

Sidst opdateret

12.10.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen