Spring til indhold

Få penge til bedre bredbånd

Hvis du har dårlig bredbåndsforbindelse, kan du gå sammen med dine naboer og søge penge til en bedre forbindelse. Energistyrelsen har en pulje til bredbånd, og samtidig uddeler Holbæk Kommune nu tilskud til bredbåndsprojekter.
16.08.2018

Over 6000 adresser i kommunen har en dårlig bredbåndsforbindelse på maksimalt 10/2 Mbit. Det betyder, at beboerne på disse adresser er berettiget til at søge tilskud til bedre forbindelse. Med Energistyrelsens bredbåndspulje og medfinansiering fra Holbæk Kommune er det derfor fordelagtigt at søge tilskud inden slutningen af oktober.

Projekt bedre bredbånd

Hvis du maksimalt kan få 10/2 Mbit i bredbåndshastighed, kan du søge bredbåndspuljen. På Energistyrelsens hjemmeside findes der et kort over alle adresser, der er tilskudsberettiget. Det anbefales, at du går sammen med alle dine naboer i samme situation og danner et bredbåndsprojekt. En af jer skal være projektleder og have fuldmagt fra de andre til at forhandle bredbåndsaftalen på deres vegne.

I starten af oktober skal I annoncere jeres projekt på Energistyrelsens hjemmeside, hvorefter I skal vælge en udbyder af bredbånd og få de nærmere detaljer på plads. Onsdag den 31. oktober er der ansøgningsfrist, hvor I sender al materiale til Energistyrelsen. Halvanden måned senere får I svar på jeres ansøgning.

Kommunal støtte

Holbæk Kommune vil gerne hjælpe borgere med dårlig bredbåndsforbindelse. Derfor er der efter anbefaling af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne nu sat 250.000 kr. af til projekter, der søger bredbåndspuljen i 2018. Alt efter antallet af ansøgere gives et tilskud på mellem 1000-200 kroner per adresse i et projekt, der opnår støtte fra bredbåndspuljen.

Hvis du er en del af et bredbåndsprojekt, kan I søge kommunal medfinansiering senest 3. oktober her på kommunens hjemmeside, hvor I også kan læse mere om jeres muligheder. I får svar på denne ansøgning senest 3 uger efter d. 3. oktober, og hvis I bliver godkendt, skal I huske at lægge godkendelsen sammen med jeres ansøgning til Energistyrelsen. Det øger nemlig jeres chance for at få del i bredbåndspuljen.

Når Energistyrelsen skal vurdere, hvem der skal have penge, gøres det ud fra forskellige kriterier. Et af kriterierne handler om lave priser på etablering af bredbånd, og prisen regnes først ud efter borgernes egenbetaling og kommunal støtte.

 Feedback

Sidst opdateret

19.12.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme