Spring til indhold

Fordebat for biogasanlæg ved Snævre OBS: Borgermøde flyttet

Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget i Holbæk Kommune har besluttet at igangsætte planlægningen for et erhvervsområde ved Snævre, herunder opførelse af et biogasanlæg.
06.09.2018

Idéer og forslag
Idéfasen og dette idéoplæg er første fase i en planprocedure og miljøvurderingsprocedure for både plangrundlaget og projektet frem mod realisering af biogasprojektet.
I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag, herunder til indholdet i den miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse), som efterfølgende skal udarbejdes.
Med dette idéoplæg indbyder Holbæk Kommune til, at interesserede kan indgive idéer og forslag til den videre planlægning.

Idéer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal være skriftlige og modtaget af Holbæk Kommune senest den 4. oktober 2018, gerne pr. e-mail, se mere under, Læs mere om den videre proces

Borgermøde
OBS: Grundet stor interesse for mødet, flyttes borgermødet nu til Vommevad Forsamlingshus d. 27. september kl. 18.30 til 20.30

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om den videre proces 

Se Ideoplæg Biogas SnævreFeedback

Sidst opdateret

19.09.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme