Spring til indhold

Fordebat for boliger ved Kongstrup Møllekro i det nordlige Vipperød

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for boliger ved Kongstrup Møllekro i det nordlige Vipperød. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om at udvide Vipperød, ved at give mulighed for ombygning af eksisterende bygninger (tidligere motel, anvendt som flygtningecenter) til boligformål.
07.05.2018

Planområdet omfatter et areal på ca. 4 ha. og er placeret i den nordlige del af Vipperød. Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 kommer til at udlægge den sydlige del af området til permanente boliger. Det efterfølgende lokalplanforslag nr. 20.21 kommer til at sikre bestemmelser om boliger af tæt-lav karakter, etage-byggeri og botilbud.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. 

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest mandag den 21. maj 2018. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Idéer og forslag, der indsendes under denne høring, vil blive forelagt Holbæk kommunalbestyrelse.

Efter denne indkaldelse af idéer og forslag vil der blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan for området. Planforslagene vil blive fremlagt i offentlig høring minimum 4 uger, og her vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen.

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

17.05.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary