Spring til indhold

Forslag til Kommuneplan 2017 – fornyet høring

Kommunalbestyrelsen udsender forslag til Kommuneplan 2017 i fornyet høring til den 26. april 2018.
01.03.2018

Fornyet høringen

Holbæk Kommune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om forslag til kommuneplan 2017, der blev udsendt i høring fra den 6. november 2017 til 26. februar 2018. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse krævet, at der udarbejdes yderligere redegørelse vedrørende kommuneplanens detailhandelsafsnit samt at der laves ændringer i kommuneplanens afsnit om erhvervsudvikling. Holbæk Kommune udsender derfor nu hele kommuneplanforslaget i fornyet høring. Det er kommuneplanforslagets afsnit om detailhandel og erhvervsudvikling der er ændret i forhold til det oprindeligt udsendte. 

Høringsperioden udløber den 26. april 2018. 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke ændres på kommunalbestyrelsens mål for detailhandel og erhvervsudvikling.  

Læs mere om planprocessen 

Se kommuneplan 2017Feedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary