Spring til indhold

Forslag for omdannelse af ældrecenter ved Tølløsevej til boliger i høring

Holbæk Kommune har den 7. juni 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 19.14 Omdannelse af ældrecenter ved Tølløsevej til boliger til udsendelse i offentlig høring.
07.06.2018

Forslag til Lokalplan 19.14 åbner mulighed for omdannelse af det tidligere ældrecenter, Tølløsevej 46, til boligformål.

Planområdet omfatter de eksisterende bygninger med tilhørende haveareal. Lokalplanen udlægger ikke nye byggefelter for ny bebyggelse, udover mindre skure o. lign. Havearealet vil fremadrettet udgøre haveareal for de kommende boliger. Den eksisterende vejadgang fra Tølløsevej vil også fremadrettet udgøre adgangsvej til ejendommen.

Høring 

Forslaget er i høring fra den 7. juni 2018 til den 21. juni 2018.

Læs mere om planprocessen

Se lokalplanforslag 19.14Feedback

Sidst opdateret

11.06.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary