Spring til indhold

Forslag for dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2018 sendt forslag til lokalplan 2.87 for dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring.
13.09.2018

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 kommer til at udlægge området til bydelscenter. Lokalplanforslag nr. 2.87 kommer til at indeholde bestemmelser om områdets indretning, herunder bl.a. placering, omfang og udformning af bebyggelse samt vejadgang og visuel afskærmning mod nærmeste boliger.

Høring og borgermøde

Forslagene er i høring fra den 13. september 2018 til den 8. november 2018.

Du er velkommen til det offentlige møde omforslagene onsdag den 3. oktober 2018 kl. 18.30 i kantinen på Rådhuset, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. 

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen

Se lokalplanforslag 2.87 

Kommuneplantillæg 4Feedback

Sidst opdateret

19.09.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme