Spring til indhold

Forslag for boligbebyggelse ved Syvvejen, Orø sendes i høring

Holbæk Kommune har den 13. september 2018 sendt Forslag til Lokalplan 4.16 for boligbebyggelse ved Syvvejen, Orø
19.09.2018

Med planforslaget muliggøres opførelse af et kuppelhus til boligformål på ejendommen, i overensstemmelse med grundejers ønske. Realisering af et sådant hus er ikke muligt inden for de nugældende lokalplanbestemmelser, der forudsætter bebyggelse opført som længehuse med saddeltag. Planforslaget tillader udstykning i 4 boligejendomme, af matrikel nr. 7s, Bybjerg By, Orø.

Høring 

Forslaget er i høring fra den 19. september 2018 til den 22. oktober 2018.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen 

Se lokalplanforslag 4.16Feedback

Sidst opdateret

03.10.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme