Forslag til indsatsplan for kæmpebjørneklo

Holbæk Kommune sender forslag til ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028” i offentlig høring.
30.01.2018

Planen er en videreførelse af gældende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2008-2020. Det er forsat den enkelte grundejer, der skal foretage bekæmpelsen på egen grund.

Baggrunden for at revidere planen på nuværende tidspunkt er, at der er kommet ny lovgivning, hvor kommunerne nu får mulighed for at kunne foretage bekæmpelsen på en grundejers regning under nærmere fastsatte betingelser.

Yderligere bliver bekæmpelse af kæmpebjørneklo langs kommunale vandløb ikke længere betegnet som en del af vandløbsvedligeholdelsen og bekæmpelsen af kæmpebjørneklo på vandløbsbræmmer og -brinker hviler fremover på lodsejerne.

Læs forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028".

Dine muligheder

Indtil den 28. marts 2018 kan der indsendes kommentarer/indsigelser til ”forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028” til e-mail: natur@holb.dk

På baggrund af høringssvarene vil den endelige indsatsplan blive forelagt til politisk behandlet.

Den politisk vedtagne indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo offentliggøres, hvor klagefristen er 4 uger.

Spørgsmål til planen kan rettes til telefon: 72 36 80 59.

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

22.02.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen