Spring til indhold

Forureningssag overgår til Miljøstyrelsen

PRESSEMEDDELELSE | Slamforureningen i Tuse Å er Danmarks første sag, hvor miljøskadeloven kommer i anvendelse.
21.12.2018

I forbindelse med forureningen, der skete i starten af september måned, i Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å er Holbæk Kommune tilfredse med, at sagen bliver håndteret efter miljøskadeloven.

”Da vi fik et overblik over skaderne, stod det os klart, at udledningen har medført en betydelig mængde døde fisk på den 15 km. lange strækning ud til udmundingen til Holbæk Fjord. Vandprøver har vist kritiske iltniveauer og meget høj koncentration af ammonium. Derfor er vi meget tilfredse med, at Miljøstyrelsen har truffet en afgørelse i tråd med vores, og at sagen hører under miljøskadeloven, og dermed bliver det Miljøstyrelsen og ikke Holbæk Kommune, der er myndighed,” fortæller Mads Young Christensen, chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune, og fortsætter:

”Vi er rigtigt glade for, at skadevolder og deres forsikringsselskab har påtaget sig ansvaret og er i gang med at rydde op. Selvom vi ikke er myndighed efter miljøskadeloven, så er vi stadig i løbende dialog med skadevolder både i forhold til genoprettelsen, og i forhold til, hvor de fx kan komme af med det slam, som de har fjernet,” fortæller Mads Young Christensen.

Endelig noterer Mads Young Christensen, at det betyder, at miljøskadeloven nu kommer i anvendelse.

”Det her er den første sag nogensinde, som skal løses efter miljøskadeloven. Dermed er vi med til at sætte rammerne for, hvornår skaderne på miljøet er så store, at Miljøstyrelsen også i fremtiden skal ind over sagerne.”

Baggrund

Den 6. september 2018 skete der et læk på en slange fra en maskinstation, hvilket medførte udslip af en stor mængde af den flydende gødning KombiGro til Tuse Å-systemet med omfattende fiskedød til følge over en 15 km lang strækning.

Væsken var løbet ud på jorden og videre til et privat vandløb, hvorefter det er løbet videre til et rørlagt vandløb, Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å. Det er skønnet, at der er tabt omkring 100 tons væske. Kommunen har anslået, at omtrent halvdelen af spildet er blevet opsuget, og at resten er fordelt i skoven ved åstedet og i vandløbssystemet mod Holbæk Fjord.

Kommunen har efterfølgende udarbejdet et udkast til afgørelse om miljøskade, som er sendt til Miljøstyrelsen med henblik på afgivelse af bindende udtalelse. Miljøstyrelsen afgiver nu en bindende udtalelse, og kan tilslutte sig kommunens vurdering om, at der er tale om en miljøskade på vandmiljøet.Feedback

Sidst opdateret

21.12.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin