Spring til indhold

Vedtaget: Lokalplan 11.12

Holbæk Kommune har vedtaget lokalplan 11.12 for Boliger ved Søbæksparken, Jyderup den 14. marts 2018. Planen offentliggøres torsdag den 15. marts 2018.
15.03.2018

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har besluttet at imødekomme en ansøgning om en ny lokalplan for ca. 60 tæt-lav boliger ved Søbæksparken i Jyderup. Området ligger i den sydlige del af Jyderup og har en størrelse på 3 ha.

Lokalplanens formål er at fastlægge anvendelsen, placering og rammer til bebyggelse af rækkehuse, herunder også tilkørsels- og parkeringsforhold. Der fastlægges desuden placering og rammer for etablering af afskærmende beplantningsbælte mod Jyderup Fængsel. Derudover fastlægges placering af forbindende sti mellem Jyderup by og Jyderup Skov.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 4. september 2017 til den 6. oktober 2017 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 14. marts 2018 og offentliggjort den 15. marts 2018.

Se Lokalplan 11.12Feedback

Sidst opdateret

26.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary