Spring til indhold

Lokalplan 2.82 Sportsbyen del 2 vedtaget

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 2.82 Sportsbyen del 2.
26.02.2018

Kommuneplantillægget og lokalplanen åbner mulighed for en udvidelse af Sportsbyen med mulighed for en anden placering af atletikstadion. Idræts- og parkområde med idrætsrelaterede funktioner som bl.a. atletikbaner, cykelbaner (eks. mountainbike), løbebaner, aktivitetsområder og mindre servicebygninger, såsom toilet- og omklædningsfaciliteter, teknisk forsyning (transformatorer, pumpestation), depoter, cykelværksted m.m.

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er vedtaget den 21. februar 2018 og offentliggjort den 26. februar 2018

Se Lokalplan 2.82 Sportsbyen del 2

Kommuneplantillæg 32Feedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary