Spring til indhold

Lokalplan 7.10 vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 7.10 Bofællesskab ved Tuse Byvej, Tuse.
01.03.2018

Kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplanforslag nr. 7.10 åbner muligheden for at etablere et boligområde med ca. 40 boliger af typen tæt/lav. Boligerne etableres i 4 mindre bo-grupper. Det er tanken at området opføres som bofællesskab med bo-enheder i varierende størrelse og tilknyttet hobby-landbrug, med mulighed for dyrehold og nyttehave. 

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er vedtaget den 21. februar 2018 og offentliggjort den 1. marts 2018

Se Lokalplan 7.10

Kommuneplantillæg 40Feedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary