Spring til indhold

Efterlysning: Nu skal de bedste bevaringsværdige huse kåres!

I anledning af ’Arkitekturens Dag’, der fejres over hele landet i dag den 7. oktober, efterlyser interesseorganisationen ’Historiske Huse’ nu sammen med Holbæk Kommune, FBL-Holbæk og Museum Vestsjælland de bedst bevarede huse i Holbæk Kommune.
10.10.2019

Holdet bag efterlysningen har en klar agenda: At sætte fokus på de mange bevaringsværdige huse, der ligger spredt over hele Holbæk Kommune, og som er med til at give kommunens byer og steder karakter. Det er huse, der ikke bare er smukke at se på, men som i lige så høj grad fortæller historier om de mennesker, der har tegnet dem, bygget dem og levet i dem gennem årene.

De historier er vigtige – og vi skal passe godt på dem:

"Vi tænker ikke nødvendigvis over, at vores hverdagsarkitektur og de huse, vi bor i, er med til at fortælle nutidige og fremtidige generationer om samfundsudviklingen. Husene er vigtig kulturarv, og de repræsenterer en historie, som er med til at binde os sammen lokalt og gøre os stolte," fortæller viceborgmester John Harpøth, der også er formand for Holbæk Kommunes Bygningsbevaringsfond.

Det vrimler med interessante huse i Holbæk – hjælp os med at finde dem

Alle borgere i Holbæk Kommune opfordres nu til at komme med forslag til bevaringsværdige huse, der bør modtage Historiske Huses flotte bronzeplakette og den hæder, der følger med.

"De gamle huse er ikke bare smukke at se på – til tider er de også hårdt arbejde, der kræver, at ejerne bruger tid og penge på dem. Nu beder vi Holbæk Kommunes borgere om hjælp til at finde de lokale ildsjæle, der går den ekstra mil for, at vi alle har noget interessant at se på og historie at spejle os i," fortæller Birthe Iuel, præsident i Historiske Huse, en interesseorganisation, der rådgiver og hjælper ejerne af landets fredede og bevaringsværdige bygninger.

Sådan indstiller du dit yndlingshus

Har du et yndlingshus, som du mener skal have chancen for at modtage hædersprisen, skal du sende et billede af huset sammen med en kort beskrivelse af, hvorfor netop dette hus er noget særligt til bygningsbevaring@holb.dk eller via Instagram med hashtagget ’Bevaringsværdigeholbæk’.

Alle forslag offentliggøres løbende på www.holbaek.dk/bygningsbevaring.

Projektet kører indtil 31. december 2019. Alle indkomne forslag behandles af et panel bestående af repræsentanter fra Holbæk Kommune, FBL-Holbæk, Museum Vestsjælland og Historiske Huse. Der udvælges 10 huse, som gratis modtager bronzeplaketten primo 2020.

Panelet peger på Jyderup Præstegård, som en potentiel modtager af plaketten

En kandidat til at modtage Historiske Huses plakette kunne være Jyderup Præstegård fra 1808. Jyderup by og dens udvikling har sin oprindelse omkring kirken og præstegården er derfor helt central for den fortælling. Gården er et fint eksempel på vestsjællandsk bindingsværk, og er beliggende i et fredet haveanlæg. Præstegården består af den gamle præstebolig samt en trelænget bygning, der har huset stald og lade. Bygningsværket udgør et samlet gårdrum, hvor præsteboligen er hævet over gårdspladsen.

Jyderup Præstegård.

Fakta

Om plaketten:

• Tegnet af arkitekt maa. Bue Beck for organisationen Historiske Huse
• Udført i bronze med indgraveringen ’Kulturarv’
• Kun til opsætning på bygninger med høj bevaringsværdi
• Produceret i DanmarkFeedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin