Spring til indhold

Fordebat for at muliggøre udvidede anvendelsesmuligheder i Sportsbyen

Holbæk Kommunalbestyrelse har på mødet den 15. maj 2019 besluttet at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for Sportsbyen.
27.06.2019

Dette for at muliggøre udvidede anvendelsesmuligheder i Sportsbyen i form af liberalt erhverv og kontorerhverv indenfor nogle afgrænsede byggefelter (de skraverede byggefelter B og C) i offentlig høring.

Planområdet omfatter et areal på ca. 42 hektar og er beliggende i den sydlige del af Holbæk tæt på Omfartsvejen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 kommer til at udlægge området til følgende formål:

Offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige formål, med mulighed for erhverv med relation til førnævnte formål, herunder hotel/ sportelformål (publikumsorienterede servicefunktioner) samt til butiksformål.

Høring

Forslagene er i høring fra den 27. juni 2019 til den 12. august 2019.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen