Spring til indhold

Fordebat for etageboligbebyggelse på Lundemarksvej 24 i høring

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for etageboligbebyggelse på Lundemarksvej 24 i offentlig høring.
29.08.2019

Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om 40-50 etageboliger med tilhørende parkering samt opholds- og legearealer. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag nr. 2.91.

Dette projektforslag er på linje med kommunens målsætning om udnyttelse af eksisterende rummelighed i form af fortætning og byomdannelse. Området ligger både stationsnært og tæt ved byens centrum. Planområdet omfatter et areal på ca. 0.53 ha og er beliggende bynært i Holbæk, 500 meter vest for stationen og 500 meter nord for kystlinjen. 

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb

Forslaget er i høring fra den 29. august 2019 til den 18. september 2019.

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest onsdag den 12. september 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

12.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen