Spring til indhold

Fordebat for Etageboliger i Ahlgade 6-8 sendes i høring

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for nye etageboliger i gårdrummet indenfor eksisterende karrébebyggelse i Ahlgade 6-8.
29.08.2019

Planområdet omfatter et areal på ca. 2351 m2 og er beliggende centralt i Holbæk bymidte i den vestlige del af Ahlgade. Planforslagene muliggør opførelsen af nye etageboliger, samtidig med at de muliggør etableringen af et grønt fællesareal for bebyggelsens beboere.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 kommer til at fastholde områdets nuværende anvendelse som centerområde med blandet bolig og erhverv, men kommer til at udvide rammerne for maksimal bebyggelsesprocent og antal etager.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb

Forslagene er i høring fra den 29. august 2019 til den 12. oktober 2019.

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest torsdag d. 12. oktober 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

12.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen