Spring til indhold

Fordebat for udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for udvidelse af eksisterende lokalcenter ved Kalundborgvej.
11.03.2019

Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om udvidelse af centeret. Med projektforslaget ønskes mulighed for at udvide dagligvarebutikken fra ca. 1000 m2 til 1200 m2 inkl. personalefaciliteter. Herudover ønskes mulighed for at etablere et apotek på op til 200 m2, en udvidelse af eksisterende p-areal samt mulighed for at etablere vaskehal, bibeholde mulighed for etablering af automatanlæg samt mulighed for serviceerhverv i form af f.eks. restaurant/pizzeria.

Økonomiudvalget besluttede den 7. november 2018, at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for at muliggøre en udvidelse af dagligvarebutik (Rema1000), etablering af vaskehal for biler, samt et mindre apoteksudsalg. Udvikler har efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 7. november endvidere ønsket at etablere serviceerhverv i form af f.eks. restaurant/pizzeria indenfor området. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2019 at igangsætte ovennævnte planarbejde.

Idéer og forlag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 2. april 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

20.03.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme