Spring til indhold

Forslag for boliger i det Vestlige Hagested sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 15. maj 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 6.18 for boliger i det vestlige Hagested samt tilhørende Kommuneplantillæg 1 til udsendelse i høring.
20.05.2019

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag nr. 6.18 åbner mulighed for udstykning af 5 store parceller i det vestlige Gl. Hagested. Det vil sige store grunde på min. 2500 m2, med mulighed for hobbypræget landbrug, samt evt. mulighed for at holde et lille antal dyr på hver ejendom. Den kommende udstykning er med til at afrunde byen mod vest. Området er placeret med kig ud over markerne og i tæt tilknytning til det omfattende stisystem i Gl. Hagested. Der etableres vejadgang til Præstebrovej.

Høring og borgermøde

Forslagene er i høring fra den 20. maj 2019 til den 9. august 2019.

Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene 26. juni kl. 18.30-20.00 i Hagested forsamlingshus.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen 

Se lokalplanforslag 6.18

Kommuneplantillæg 1Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen