Spring til indhold

Forslag for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød syd i høringsendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 20.23 for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød Syd i offentlig høring.
27.03.2019

Planforslaget er udarbejdet i forlængelse af ansøgning fra grundejerne i området. Arealet blev udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplan 2017. 
Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny boligbebyggelse i form af parcelhuse og tæt/ lav boligbebyggelse. Arealet ligger i sammenhæng med den eksisterende bykant og afgrænses naturligt af den nyere omfartsvej Nygårdsvej. Området ligger centralt i forhold til Vipperød station og i gå/ cykelafstand fra skole, hal og butikker. Vejadgang til det nye boligområde skal ske fra øst via Roskildevej til Kildevangsvej. Fra Kildevangsvej bliver der 3 vejadgange til det nye boligområde.

Høring og borgermøde

Forslaget er i høring fra den 27. marts 2019 til den 22. maj 2019.

Du er velkommen til det offentlige møde om forslaget den 9. maj 2019 kl. 19.00-20.30, Sognegården, Asmindrupvej 52, Vipperød.
Bemærk ny dato for borgermøde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.30-21.00, Sognegården, Asmindrupvej 52, Vipperød.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen 

Se lokalplanforslag 20.23

Oplægsmateriale til borgermødeFeedback

Sidst opdateret

13.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen