Spring til indhold

Forslag for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød syd i høringsendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 20.23 for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød Syd i offentlig høring.
27.03.2019

Planforslaget er udarbejdet i forlængelse af ansøgning fra grundejerne i området. Arealet blev udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplan 2017. 
Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny boligbebyggelse i form af parcelhuse og tæt/ lav boligbebyggelse. Arealet ligger i sammenhæng med den eksisterende bykant og afgrænses naturligt af den nyere omfartsvej Nygårdsvej. Området ligger centralt i forhold til Vipperød station og i gå/ cykelafstand fra skole, hal og butikker. Vejadgang til det nye boligområde skal ske fra øst via Roskildevej til Kildevangsvej. Fra Kildevangsvej bliver der 3 vejadgange til det nye boligområde.

Høring og borgermøde

Forslaget er i høring fra den 27. marts 2019 til den 22. maj 2019.

Du er velkommen til det offentlige møde om forslaget den 9. maj 2019 kl. 19.00-20.30, Sognegården, Asmindrupvej 52, Vipperød.
Bemærk ny dato for borgermøde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.30-21.00, Sognegården, Asmindrupvej 52, Vipperød.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen 

Se lokalplanforslag 20.23Feedback

Sidst opdateret

15.05.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme