Spring til indhold

Forslag for Boligområde ved Torpet II sendes i høring

Holbæk Kommune har den 29. maj 2019 sendt Forslag til Lokalplan 2.88 Boligområde ved Torpet II i offentlig høring.
04.06.2019

Forslaget åbner mulighed for boligformål og opførelsen af op til 11 tæt-lavboliger, samt dertilhørende grønne friarealer og parkering. Realiseringen af boliger indenfor området forudsætter etablering af en støjvold ud mod Stenhusvej. Lokalplanområdet er et tidligere delområde i lokalplan 2.48. Forslaget er derfor udarbejdet med øje for sammenhængen med det tilstødende boligområde.

Høring 

Forslaget er i høring fra den 4. juni 2019 til den 16. juli 2019.

Du er velkommen til det offentlige møde om forslaget den 20. juni 2019 kl. 18.00 på Holbæk Bibliotek. Her vil forslaget blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen 

Se lokalplanforslag 2.88Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen