Spring til indhold

Vil du med i Vandrådet?

Vandrådet rådgiver kommunerne om indsatser, der kan være med til at sikre, at man når konkrete miljømål i 2027. Lokale foreninger og organisationer kan blive repræsenteret i rådet.

Lokale organisationer og foreninger kan blive repræsenteret i det vandråd, der skal være med til at rådgive kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af vandområdeplanerne 2021-2027. Rådets primære opgave bliver at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal give grundlag for at nå konkrete miljømål i 2027.

Hensigten er, at Vandrådet bliver inddraget, når der skal laves forslag til den fysiske vandløbsindsats.

De foreninger og organisationer, der kan være repræsenteret er:

  • Relevante landsdækkende organisationer.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige - der må altså ikke være tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Holbæk Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland Kalundborg, mens Egedal Kommune har den samme funktion for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord. 

Organisationer og foreninger kan indstille medlemmer til Hovedvandopland Kalundborg ved at skrive til vandloeb@holb.dk Hvis det er vandrådet i Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord, der har din interesse skal du skrive til vandraad@egekom.dk Sidste frist er torsdag den 21. november for begge vandråd. 

Hvem kommer med i vandrådet?

Det er den kommune, der står med sekretariatsfunktionen, der i samråd med kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet vælger, hvem der bliver medlemmer af rådet. Der kan maksimalt være et medlem fra hver organisation eller forening.

I skal forvente, at vandrådene begynder at arbejde primo december 2019 og indtil september 2020, hvor Miljø- og fødevareministeriet modtager rådenes forslag.

Læs mere om hovedvandopland Kalundborg her

Læs mere om hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord herFeedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard