Spring til indhold

Informationsmøde om fredning af Tempelkrog Nord

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Holbæk Kommune besluttet at rejse en fredningssag for Tempelkrog Nord.
25.09.2020

På denne baggrund inviterer Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune til informations- og dialogmøde om fredningsønsket. Det afholdes tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 19.00 på Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød.

Formålet med fredningen er at beskytte områdets rige fugleliv imod jagt, at sikre mulighed for at foretage naturpleje inden for det fredede areal samt at sikre offentlighedens adgang i det omfang, at dette ikke kolliderer med beskyttelsen af fuglelivet. Vi vurderer, at kun en fredning kan sikre de naturværdier, der allerede er ved at indfinde sig, efter at området for nylig blev genoprettet som vådområde for at begrænse tilførslen af kvælstof til Isefjorden.

Et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse besluttede i januar måned at rejse fredningssagen sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi har med Tempelkrog Nord fået et unikt naturområde, som vi skal passe på. Når det både kan tiltrække et rigt fugle- og dyreliv og samtidig gavne vandmiljøet i Isefjorden, så er en fredning af området den helt rigtige beslutning. Men mit store ønske havde nu været, at Lejre og Holbæk kommuner kunne have købt arealet sammen, fortæller John Harpøth, viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune.

Dagsorden

  • Velkomst v/ John Harpøth, Holbæk Kommune
  • Baggrund for fredningsforslag v/ Birgitte Ingrisch, fredningsleder, Danmarks Naturfredningsforening og John Harpøth, Holbæk Kommune
  • Spørgsmål

Vi håber at se alle interesserede til en konstruktiv dialog tirsdag d. 13. oktober.

Tilmelding nødvendig

Tilmelding til deltagelse i mødet sker til Birgitte B. Ingrisch, Danmarks Naturfredningsforening, på e-mail bbi@dn.dk. Der er en deltagerbegrænsning på 50 personer, så vi beder om, at I kun kommer én fra hver husstand.

Hvis mødet, på grund af yderligere restriktioner som følge af COVID-19, endnu en gang må udsættes, vil det blive annonceret på Holbæk Kommunes hjemmeside senest dagen før. I bedes derfor holde jer ajour med situationen.

Om Tempelkrog Nord

Vådområdet er på 77 hektar, hvor vandet har bredt sig over engene, siden pumperne blev stoppet i 2018. Dermed har en stor sø dannet sig på grænsen mellem Lejre og Holbæk kommuner. En masse fuglearter har allerede indfundet sig, og hensigten med vådområdet er desuden at hindre udledning af kvælstof i til Isefjorden.Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin