Spring til indhold

Undersøgelse af grundvandet

Miljøministeriet har lavet en række vandprøver landet over. I Holbæk Kommune er der fundet forhøjede koncentrationer af pesticider i en af ministeriets prøveboringer. FORS undersøger nu sagen yderligere.
21.02.2020

Opdatering af nyheden den 5. marts 2020: FORS' undersøgelser, som nævnes nedenfor, viser ingen spor af pesticider og vandet kan derfor trygt drikkes.

En landsdækkende undersøgelse af grundvandet gennemført af Miljøministeriet har vist forhøjede koncentrationer af tre pesticider i en prøveboring i Holbæk Kommune. Der er tale om en boring i den sydlige udkant af Holbæk by.

Miljøministeriet vurderer ikke, at der er en sundhedsmæssig risiko med den nuværende viden. Den boring hvor der er fundet pesticider i Holbæk Kommune henter vand fra kun fem meters dybde, hvor drikkevandsboringerne i området typisk henter vandet fra 60-70 meters dybde, dvs. fra et andet grundvandsmagasin.

FORS, der indvinder vand nær den prøveboring med fund af pesticider, har nu bestilt undersøgelser for de samme tre stoffer i deres nærtliggende boringer.

Hvis man som borger har spørgsmål til sagen, skal man kontakte FORS.Feedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin