Spring til indhold

Holbæk Kommunes nye affaldsplan.

Holbæk Kommune har i samarbejde med Fors A/S udarbejdet Holbæk Kommunes nye affaldsplan.
23.12.2022

Hvert 6. år skal landets kommuner lave nye affaldsplaner, der dækker en 12-årig periode. Denne affaldsplan omfatter derfor de mål og indsatser, som Holbæk Kommune har sat for affaldshåndteringen indtil 2032.

Affaldsplanen er udarbejdet på baggrund af tre temaer som understøttes af underliggende indsatsområder som skal sikre, at Holbæk Kommune når de nationale krav for affaldshåndteringen.

Se affaldsplanen og kortlægning her:

Affaldsplan 2021-2032

Affald- og datakortlægning for Holbæk Kommune


Fors A/S og Holbæk Kommunes arbejde med affaldsplanen er sket med inddragelse af borgere, erhverv, relevante kommunale fagområder, affaldsselskabet ARGO og de 8 kommuner i ARGOs ejerkreds, samt politikere i udvalg og kommunalbestyrelse.

Udkastet til affaldsplanen var i høring i 11 uger fra maj 2022. Der kom ét høringssvar, som er indarbejdet i den endelige affaldsplan.

Holbæk Kommunes Affaldsplan 2021-2032 blev endeligt vedtaget af Holbæk Kommunes Kommunalbestyrelse d. 14 december 2022.Feedback

Sidst opdateret

02.01.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen