Spring til indhold

Har du opdateret dit BBR?

Husk at opdatere dine ejendomsoplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er dit ansvar som ejer at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.
21.11.2022

I Danmark skal vi have konverteret olie- og naturgas som opvarmning til billigere og mere klimavenlig fjernvarme eller varmepumpe. For at nå i mål har vi brug for dine opdaterede oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Folketinget blev før sommerferien 2022 enige om en energiaftale, der blandt andet betyder, at danske boliger fra 2035 ikke skal opvarmes med gas.

I aftalen skal alle kommuner sende brev ud til samtlige husejere med gas- og oliefyr med besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme inden 2028, eller om de skal udskifte deres gasfyr med fx en varmepumpe. Brevet skal være sendt til alle borgere inden udgangen af 2022.

I Holbæk Kommune bruger vi oplysningerne i BBR, når vi sender brevet ud. Det er derfor vigtigt, at dine oplysninger står rigtigt i BBR, så vi får givet et korrekt svar til de rette borgere. Hvis dine oplysninger ikke er opdaterede, vil du kunne modtage et brev med forkerte oplysninger.

Korrekte oplysninger er dit ansvar

Holbæk Kommune opfordrer derfor alle borgere til at tjekke deres oplysninger i BBR. Du har nemlig som husejer ansvaret for, at oplysningerne er korrekte.

Ret oplysninger i BBR (kræver NemID)Feedback

Sidst opdateret

21.11.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin