Spring til indhold

Info fra Børneindsatsen

Regeringens seneste tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 betyder, at Børneindsatsen arbejder anderledes end ellers.
17.03.2020

Du kan ikke møde os personligt, men vi træffes på telefon og mail.

  • Sagsbehandlere er til rådighed på telefon og mail. Du kan kontakte dem direkte, hvis du har deres direkte telefonnummer eller via Holbæk Kommunes hovednummer 72 36 36 36. Sagsbehandlerne træffes dagligt 8.30-10.00.
  • Møder og samtaler herunder partshøringer vil blive afholdt telefonisk eller via Skype.
  • Underretninger/akutte henvendelser vedrørende unge under 18 år kan laves her https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/brug-for-hjaelp/underretning/.
  • Øvrige henvendelser bedes fremsendt via https://selvbetjening.egki.dk/316/316-12121811385520
  • Er der akut brug for hjælp uden for kommunens åbningstid, skal du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet sætter dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.
  • Hvis du er anbragt udenfor hjemmet eller bor på et botilbud, ændrer dette sig ikke. Du skal fortsat opholde dig der.
  • Modtager du eller dine børn støtte og er du i tvivl om hvordan denne støtte aktuelt leveres, så kontakt din sagsbehandler.
  • Alle Børneindsatsens gruppetilbud er lukket for fremmøde.

Børneindsatsens Åbne anonyme rådgivning træffes onsdage kl. 11-13 på telefon 72 36 30 49 og kontaktes skriftligt via www.borger.dk Att.: Familierådgivning eller Sikker henvendelse.

Sundhedspleje

Alle hjemmebesøg frem til søndag den 10. maj er aflyst, og alle vil blive telefonisk kontaktet af jeres sundhedsplejerske.

Åbent hus, Sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper, alle skolebaserede aktiviteter, aftaler i BOBU, En God Starts grupper og Efterfødselsreaktionsgruppen aflyses derfor også midlertidigt.

Du har mulighed for at træffe din sundhedsplejerske telefonisk i normal arbejdstid. Du kan også ringe til Børneindsatsens sekretariat på telefon 72 36 63 30.

Nybagte familier vil fortsat blive kontaktet og tilbudt barsels- og etableringsbesøg.

Tandpleje

For at begrænse risikoen for smittespredning af coronavirus mest muligt er tandplejen lukket for almindelig tandbehandling. Lukningen løber indtil videre til søndag den 10. maj.

Tandplejen vil i perioden dog være åben for nødbehandling. Så skulle du have behov for akut tandlægehjælp, kan du kontakte os på telefon 72 36 80 12.

Tandreguleringsklinikken har åben for akutte henvendelser på hverdage  i tidsrummet kl. 8.00-10.00 på telefon 72 36 80 18.

Til private leverandører på det sociale område

Regeringen har besluttet, at ansatte, der varetager kritiske funktioner, fortsætter deres arbejde. Det gælder det sociale område og betyder bl.a., at døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for voksne opretholdes. For regeringen er det afgørende, at vi passer ligeså godt på anbragte børn, som vi passer på alle andre danske børn. Det er et vitalt hensyn at skærme anbringelserne i størst muligt omfang, så børn og unge kan forblive på deres anbringelsessted i trygge rammer og under Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at borgere med særlige behov fortsat sikres den mest nødvendige hjælp, og derfor må anbragte børn og unge ikke hjemsendes fra et anbringelsessted. Du kan læse nyhedsbrevet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Det er derfor helt naturligt Holbæk Kommunes forventning, at børn og unge i den kommende periode fortsat opholder sig på anbringelsesstederne, medmindre der er lavet en klar aftale om andet med den kommunale sagsbehandler. Få mere info som privat leverandør.

Socialstyrelsen opretter hotline

Ny hotline i regi af Socialstyrelsen, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Den nye socialfaglige hotline-funktion kan kontaktes på tlf. 72 42 40 00.Feedback

Sidst opdateret

30.06.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin