Spring til indhold

Info fra Børneindsatsen

Regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 betyder, at Børneindsatsen arbejder anderledes end ellers. Nedenfor kan du læse mere om hvilken betydning det har for din kontakt til os.
11.12.2020
 • Sagsbehandlere er til rådighed på telefon og mail. Du kan kontakte dem direkte, hvis du har deres direkte telefonnummer eller via Holbæk Kommunes hovednummer 72 36 36 36. Sagsbehandlerne træffes dagligt 8.30-10.00. Du kan ligeledes booke en tid til at blive ringet op af din sagsbehandler dagligt 8:30-9:30 her https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/brug-for-hjaelp/bestil-en-opringning/
 • Møder og samtaler herunder partshøringer vil i nogen udstrækning fortsat blive afholdt telefonisk eller via Teams, men der afholdes ligeledes fysiske møder, når det vurderes nødvendigt.

 • Underretninger/akutte henvendelser vedrørende unge under 18 år kan laves her https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/brug-for-hjaelp/underretning/.

 • Øvrige henvendelser bedes fremsendt via https://selvbetjening.egki.dk/316/316-12121811385520

 • Er der akut brug for hjælp uden for kommunens åbningstid, skal du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet sætter dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.

 • Hvis du er anbragt udenfor hjemmet eller bor på et botilbud, ændrer dette sig ikke. Du skal fortsat opholde dig der.

 • Modtager du eller dine børn støtte og er du i tvivl om hvordan denne støtte aktuelt leveres, så kontakt din sagsbehandler.

 • Børneindsatsens Åbne anonyme rådgivning træffes onsdage kl. 11-13 på telefon 72 36 30 49 og kontaktes skriftligt via www.borger.dk Att.: Familierådgivning eller Sikker henvendelse.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen tilrettelægger deres arbejde så de overholder myndighedernes anbefalinger, hvilket godt kan medføre ændringer i forhold til din kontakt med sundhedsplejen. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt din sundhedsplejerske.

Du har mulighed for at træffe din sundhedsplejerske telefonisk i normal arbejdstid. Du kan finde overblik over hvilke sundhedsplejersker, der træffes hvornår over sommeren via https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tand-og-sundhedspleje/sundhedspleje/kontakt-din-sundhedsplejerske/.

Du kan også ringe til Børneindsatsens administration på telefon 72 36 63 30.

Nybagte familier vil fortsat blive kontaktet og tilbudt barsels- og etableringsbesøg.

Tandpleje

Tandplejen har genoptaget al vanlig aktivitet. Vi skal dog fortsat have et skærpet fokus på at begrænse risikoen for smittespredning af Coronavirus mest muligt.

Det betyder blandt andet at:

 • man skal overholde vores anvisninger for hvor mange, der må opholde sig i vores venteværelser på samme tid
 • vi ikke har mulighed for at sætte lige så mange patienter til pr. dag, som vi plejer
 • de nye krav om færre patienter pr. dag betyder, at man kan blive tilbudt tider på andre klinikker end den, man normalt kommer på

Vi håber, at I har forståelse for, at Covid-19 fortsat betyder, at der er ændringer i tandplejens normale praksis.

Den fortsatte risiko for smittespredning af Covid-19 virus betyder også, at man fortsat har pligt til at oplyse:

 • hvis man har symptomer, som kan være tegn på smitte med Corona virus
 • hvis man har mistanke om, at man har været udsat for smitterisiko.

Har du har brug for at kontakte tandplejen, skal det ske telefonisk på tlf. 72 36 80 12 mellem kl. 7.45 og 15.00.

Tandplejens telefon er åben for alle former for henvendelser og spørgsmål af tandmæssig karakter og vi giver gerne råd og vejledning pr. telefon.

Hvis din henvendelse drejer sig om igangværende tandregulering kan klinikken træffes på tlf.: 72 36 80 18 dagligt mellem kl. 8.00 og 12.00.

Til private leverandører på det sociale område

Regeringen har besluttet, at ansatte, der varetager kritiske funktioner, fortsætter deres arbejde. Det gælder det sociale område og betyder bl.a., at døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for voksne opretholdes. For regeringen er det afgørende, at vi passer ligeså godt på anbragte børn, som vi passer på alle andre danske børn. Det er et vitalt hensyn at skærme anbringelserne i størst muligt omfang, så børn og unge kan forblive på deres anbringelsessted i trygge rammer og under Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at borgere med særlige behov fortsat sikres den mest nødvendige hjælp, og derfor må anbragte børn og unge ikke hjemsendes fra et anbringelsessted. Du kan læse nyhedsbrevet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Det er derfor helt naturligt Holbæk Kommunes forventning, at børn og unge i den kommende periode fortsat opholder sig på anbringelsesstederne, medmindre der er lavet en klar aftale om andet med den kommunale sagsbehandler. Få mere info som privat leverandør.

Socialstyrelsens hotline

Ny hotline i regi af Socialstyrelsen, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Den nye socialfaglige hotline-funktion kan kontaktes på tlf. 72 42 40 00.Feedback

Sidst opdateret

29.07.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin