Spring til indhold

Info fra Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice

Beskæftigelsesindsatsen åbner yderligere fra og med den 11. juli. Samtaler med jobcentret foregår som hovedregel med fysisk fremmøde fra den 1. august.
08.06.2021

Beskæftigelsesindsatsen er yderligere genåbnet. Det betyder følgende:

Ret og pligt

Fra den 1. juli er reglerne om ret og pligt trådt i kraft igen. Det betyder, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge ordinære jobs. I de tilfælde, hvor Jobcenter Holbæk efter en konkret vurdering giver borgeren et tilbud, vil det ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud, og borgeren vil kunne blive sanktioneret for udeblivelse uden rimelig grund mv.

Jobcenter Holbæk skal dog sikre sig, at tilbuddene er i overensstemmelse med de nationale udmeldinger om sundhed samt forud for afgivelse af tilbud vurdere, hvorvidt den enkelte ledige er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen. Der skal her tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer der er i risikogruppen for covid-19.

Kontakt 

Telefonisk kontakt til Ydelsesservice

Ydelsesservice kan træffes alle dage klokken 8.00-13.00.

Særlig telefontid for henvendelse vedrørende sygedagpenge og sygedagpengerefusion: Telefontiden er alle dage klokken 8.00-11.00.

Telefonisk kontakt til kontaktcentret, telefon 72 36 36 36

Mandag, tirsdag og onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-17.30
Fredag: 08.00-13.00

Hvis du skal tale med en bestemt medarbejder i jobcentret, kan du ringe alle hverdage klokken 08.30-10.00.

Hvis du skal tale med en bestemt afdeling i jobcentret, kan du ringe alle hverdage klokken 08.00-13.00.

Virksomheder: Virksomheder er velkomne til at kontakte jobcenter eller Ydelsesservice på telefon 72 36 36 36. Desuden er jobcentrets virksomhedshotline telefon 72 36 31 31 åben hver dag i tidsrummet klokken 8-15 for spørgsmål om rekruttering og sygemelding. 

Borgere i tilbud hos leverandører: Hvis du er tilknyttet en leverandør i forbindelse med din beskæftigelsesindsats, og du har spørgsmål om din situation, kan du kontakte din jobkonsulent på jobcentret.

Hvis du ønsker at klage: Du har som altid mulighed for at klage fx over en afgørelse fra jobcenter eller Ydelsesservice.

Mere information til borgere

Hvis du er dagpengemodtager, kan du også finde hjælp og vejledning på din a-kasses hjemmeside.

Du kan finde mere information hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som informerer borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser.

Til virksomheder

For spørgsmål vedrørende arbejdsfordelingsordningen, der gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, henvises til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at benytte arbejdsfordeling, kan du også kontakte jobcentrets dagpengeindsats på ovenstående nummer.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).

Mere information til virksomheder

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR)s hotline: Jobservice hotline 72 200 350. Åbningstid kl. 8.00-16.00 for virksomheder vedr. arbejdsdeling, varsling, sygedagpenge og øvrige afbødende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR) informerer virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19. Læs blandt andet om arbejdsfordeling, g-dage, ferieloven og lønkompensation.

Læs også om bl.a. lønkompensation, forretningsaftaler m.m. på Virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).Feedback

Sidst opdateret

06.07.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin