Spring til indhold

Info fra Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice

For at begrænse smittespredningen foregår alle samtaler med jobcentret som udgangspunkt digitalt eller telefonisk. Hvis man har brug for at møde fysisk op, skal man bestille tid, og man skal bære mundbind eller visir.
Billede af indgang via Dampmøllevej
10.12.2020

Reglerne på beskæftigelsesområdet er ændrede frem til 31. januar 2021. Som ledig står man fortsat til rådighed for arbejdsmarkedet og skal deltage aktivt i sin beskæftigelsesindsats, men nogle indsatser videreføres kun, hvis du er enig, og det kan foregå digitalt.

For at begrænse smittespredningen vil kontakten mellem borger og jobkonsulent som udgangspunkt foregå digitalt eller telefonisk frem til og med den 28. februar 2021. Dog vil der for nogle borgere fortsat være personligt fremmøde i jobcentret. Dette sker kun i særlige situationer og efter aftale med jobkonsulenten.

For borgere, der møder fysisk op i jobcentret, skal vi stadig huske at passe på hinanden ved at holde afstand og undgå at være for mange samlet på ét sted. Kontakt din jobkonsulent eller sagsbehandler, hvis du er i tvivl.

Ledighed og sygdom: Hvis du er ledig eller sygemeldt, har du fortsat ret og pligt til at deltage aktivt i din beskæftigelsesindsats. Kontakten med jobcentret vil foreløbigt være digital eller telefonisk.
Du vil fortsat skulle opfylde din rådighedsforpligtigelse, men selvfølgelig under hensyn til de rammer og restriktioner, som er en følge af corona-situation. Det samme gør sig gældende, hvis du er i tilbud og aktivering. Du kan altid kontakte din jobkonsulent, hvis du er i tvivl.

Er du ledig og har risiko for at få alvorlige sygdomsforløb, som følge af Covid-19, så skal du kontakte din jobkonsulent.

Ydelser: Ydelsesservice sikrer, at borgere kan søge om forsørgelse og få ydelser rettidigt udbetalt. Hvis du ikke kan melde dig ledig digitalt, kan du kontakte Ydelsesservice og aftale fysisk fremmøde. Bemærk, at du stadigvæk kan modtage en sanktion, hvis du ikke deltager aktivt i din beskæftigelsesindsats. 

Kontakt 

Telefonisk kontakt til Ydelsesservice

Ydelsesservice kan træffes alle dage klokken 8.00-13.00.

Særlig telefontid for henvendelse vedrørende sygedagpenge og sygedagpengerefusion: Telefontiden er alle dage klokken 8.00-9.00 frem til den 28. februar 2021.

Telefonisk kontakt til kontaktcentret, telefon 72 36 36 36

Mandag, tirsdag og onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-17.30
Fredag: 08.00-13.00

Hvis du skal tale med en bestemt medarbejder i jobcentret, kan du ringe alle hverdage klokken 08.30-10.00.

Hvis du skal tale med en bestemt afdeling i jobcentret, kan du ringe alle hverdage klokken 08.00-13.00.

Virksomheder: Virksomheder er velkomne til at kontakte jobcenter eller Ydelsesservice på telefon 72 36 36 36. Desuden er jobcentrets virksomhedshotline telefon 72 36 31 31 åben hver dag i tidsrummet klokken 8-15 for spørgsmål om rekruttering og sygemelding. 

Krav om mundbind eller visir i Borgerservice og jobcenter

Fra mandag den 9. november er det et krav at bære mundbind eller visir i Borgerservice og Jobcenter i Holbæk Kommune.

Vejledning til borgere og virksomheder om, hvordan du skal forholde dig i nogle konkrete situationer

Til borgere

Tilbud: Reglerne om tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11-14 er ændrede frem til 31. januar 2021. Det betyder, at allerede bevilgede og påbegyndte tilbud som hovedregel kan videreføres, hvis borgeren er enig. Nye tilbud startes kun op, hvis de kan foregå digitalt, og borgeren er enig.

Er du i tvivl, så kontakt din jobkonsulent.  

Er du i:

Aktivering: Du skal ikke fremmøde fysisk i tilbud hverken ved tilbud internt i kommunen eller hos en anden leverandør. Aktiveringsforløb vil i videst muligt omfang blive gennemført digitalt eller telefonisk. For enkelte borgere med helt særlige akutte eller kritiske behov, vil aktiveringen kunne gennemføres med personligt fremmøde under hensyntagen til coronaretningslinjerne. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din jobkonsulent.

Tilbud eller i job på en virksomhed (virksomhedspraktik, løntilskud og småjobs): Du kan fortsætte i virksomhedspraktik og løntilskud på en virksomhed, men kun hvis du er enig i dette. Du skal følge retningslinjerne på den arbejdsplads, hvor du er i tilbud eller ansat. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din jobkonsulent eller virksomhedskonsulent. 

Fleksjob: Du skal følge retningslinjerne på den virksomhed, du arbejder for. Hvis den opgave, du løser, kan klares hjemmefra, er det muligt efter aftale med virksomheden. Du er velkommen til at kontakte din jobkonsulent i fleksjobindsatsen.

Hvis du føler dig usikker på dette, fordi du er i risikogruppen for COVID-19 smitte, så tag kontakt til din jobkonsulent.

Modtagere af sygedagpenge: Hvis du er uarbejdsdygtig, og du ikke kan få forlænget din sygedagpengeret efter en af lovens syv bestemmelser, så vil du i stedet for have ret til et jobafklaringsforløb. Folketinget har imidlertid besluttet, at ingen borgere i perioden 1. november 2020 til 31. januar 2021 kan overgå til jobafklaringsforløb. Så du vil få retten til sygedagpenge forlænget med tre måneder fra den dag, du ville overgå til jobafklaring. Efter de tre måneder vil du så automatisk overgå til jobafklaring, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig. Hvis du er omfattet af reglen, vil din sagsbehandler orientere dig, og du modtage en afgørelse herom.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers-kravet: Suspensionen af 225-timersreglen genindføres fra den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021. Det har betydning, hvis du har fået nedsat hjælpen, eller din hjælp er bortfaldet, og hvis du i perioden har ordinære arbejdstimer, så disse kan tælle med til opfyldelsen af arbejdskravet på 225 timer. Du vil modtage et nyt brev, hvor der står, at tidspunktet for nedsættelsen eller stop af ydelsen foreløbig er udskudt.

Borgere i tilbud hos leverandører: Hvis du er tilknyttet en leverandør i forbindelse med din beskæftigelsesindsats, og du har spørgsmål om din situation, kan du kontakte din jobkonsulent på jobcentret.

Hvis du ønsker at klage: Du har som altid mulighed for at klage fx over en afgørelse fra jobcenter eller Ydelsesservice.

Mere information til borgere

Hvis du er dagpengemodtager, kan du også finde hjælp og vejledning på din a-kasses hjemmeside.

Du kan finde mere information hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som informerer borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser.

Til virksomheder

For spørgsmål vedrørende arbejdsfordelingsordningen, der gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, henvises til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at benytte arbejdsfordeling, kan du også kontakte jobcentrets dagpengeindsats på ovenstående nummer.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).

Mere information til virksomheder

Holbæk Erhvervsforum (HEF): Hold dig opdateret på erhvervsforums hjemmeside

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR)s hotline: Jobservice hotline 72 200 350. Åbningstid klokken 8.00-16.00 for virksomheder vedr. arbejdsdeling, varsling, sygedagpenge og øvrige afbødende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR) informerer virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19. Læs blandt andet om arbejdsfordeling, g-dage, ferieloven og lønkompensation.

Læs også om bl.a. lønkompensation, forretningsaftaler m.m. på Virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).Feedback

Sidst opdateret

06.01.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Kontakt

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her

 

 

Seneste nyheder

Mere information om Corona

Vi har samlet informationen fra de forskellige områder og de seneste anbefalinger i forhold til Corona. Find det hele her.