Spring til indhold

Info fra Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice

Regeringen har fra og med 15. juni åbnet op for beskæftigelsesindsatsen igen. Det betyder, at du som ledig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet som før covid-19, og at du kan komme i virksomhedspraktik, løntilskud eller andre virksomhedsrettede indsatser. Dine samtaler med jobcentret vil foregå digitalt, telefonisk eller med fysisk fremmøde.
03.06.2020

Jobcenter Holbæk er således genåbnet, og vi ser frem til at betjene borgerne i kommunen. Alt er dog ikke helt, som det plejer. Vi skal stadig huske at passe på hinanden ved at holde afstand og undgå at være for mange samlet på ét sted.

Jobcentret vil derfor primært ind til den 1. september holde samtaler digitalt eller telefonisk.

Ledighed og sygdom: Hvis du er ledig eller sygemeldt, har du ret og pligt til at deltage aktivt i din beskæftigelsesindsats. Er du ledig og har risiko for at få alvorlige sygdomsforløb som følge af coronavirus, så skal du kontakte din jobkonsulent.

Ydelser: Ydelsesservice sikrer, at borgere kan søge om forsørgelse og få ydelser rettidigt udbetalt. Bemærk at du nu igen kan modtage en sanktion, hvis du ikke deltager aktivt i din beskæftigelsesindsats.

Kontakt 

Telefonisk kontakt til Ydelsesservice

Ydelsesservice kan træffes alle dage mellem kl. 8.00-11.00.

Henvendelser til Ydelsesservice om sygedagpenge og Nemrefusion. På grund af systemopdatering er der i en periode lukket for henvendelser/begrænsede telefontider på henvendelser om sygedagpenge og Nemrefusion. Læs mere om lukningen.

Telefonisk kontakt til kontaktcentret, telefon 72 36 36 36

Mandag, tirsdag og onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-17.30
Fredag: 08.00-13.00

Hvis du skal tale med en bestemt medarbejder i jobcentret, kan du ringe alle hverdage: 08.30-10.00.

Hvis du skal tale med en bestemt afdeling i jobcentret, kan du ringe alle hverdage: 08.00-13.00.

Du kan også vælge gå ind på jobnet.dk og booke en tid til samtale med din konsulent. Samtalen kan enten være pr. telefon eller digital. Digital selvbooking gælder først fra den 15. august.

Virksomheder: Virksomheder er velkomne til at kontakte jobcenter eller Ydelsesservice på telefon 72 36 36 36. Desuden er jobcentrets virksomhedshotline telefon 72 36 31 31 åben hver dag i tidsrummet 8-15 for spørgsmål om rekruttering og sygemelding. 

Vejledning til borgere og virksomheder om, hvordan du skal forholde dig i nogle konkrete situationer

Til borgere

Tilbud: Reglerne om tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11-14 er genindført. Jobcentret har dermed mulighed for at bevilge, påbegynde og videreføre tilbud om virksomhedspraktik, løntilskudsjob, nytteindsats og vejledning og opkvalificering – uanset om tilbuddet gennemføres med fysisk fremmøde eller digitalt.

Hvis du føler dig usikker på dette, fordi du er i risikogruppen for COVID-19-smitte, så tag kontakt til din jobkonsulent.

Modtagere af sygedagpenge: Hvis du er uarbejdsdygtig og berettiget til sygedagpenge i perioden 9.3.-30.6.2020 har du i visse situationer få forlænget din sygedagpengeret i op til 3 måneder. Det gælder blandt andet, hvis du inden for perioden har modtaget sygedagpenge i 22 uger og dermed når revurderingstidspunktet. Det betyder, at denne periode ikke tæller med i den samlede periode, du kan modtage sygedagpenge. Hvis du er omfattet af disse regler, vil du have været i kontakt med din sagsbehandler om dette.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers-kravet: Jobcentrene har ikke modtaget ny information om 225-timersreglen. Det betyder, at 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere fortsat er suspenderet frem til den 8. juli som følge af coronakrisen. Som kontanthjælpsmodtager får du fortsat ikke nedsat ydelse på grund af manglende beskæftigelse efter den 9. marts. Hvis din hjælp allerede er nedsat eller bortfaldet, fordi du forud for perioden ikke opfyldte kravet om 225 timers arbejde inden for 12 måneder, bliver du ikke sat op i ydelse.

Borgere hos anden aktør: Hvis du er tilknyttet en anden aktør, og du har spørgsmål om din situation, skal du kontakte din jobkonsulent på jobcentret.

Hvis du er tilknyttet hjerneskadeindsatsen – Neurofaglig Afdeling (NFA), er du velkommen til fortsat at kontakte din kontaktperson på NFA, hvis du foretrækker dette frem for at ringe til jobcentret.

Hvis du ønsker at klage: Du har som altid mulighed for at klage fx over en afgørelse fra jobcenter eller Ydelsesservice.

Mere information til borgere

Hvis du er dagpengemodtager, kan du også finde hjælp og vejledning på din a-kasses hjemmeside.

Du kan finde mere information hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som informerer borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser.

Til virksomheder

 

For spørgsmål vedrørende arbejdsfordelingsordningen, der gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, henvises til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at benytte arbejdsfordeling, kan du også kontakte jobcentrets dagpengeindsats på ovenstående nummer.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).

Mere information til virksomheder

Holbæk Erhvervsforum (HEF). Se seneste nyhedsbrev fra HEF. I nyhedsbrevet har Covid19-krisen som tema, og du kan blandt andet læse om online-opkvalificering af dine medarbejdere.

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR)s hotline: Jobservice hotline 72 200 350. Åbningstid kl. 8.00-16.00. for virksomheder vedr. arbejdsdeling, varsling, sygedagpenge og øvrige afbødende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR) informerer virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19. Læs blandt andet om arbejdsfordeling, g-dage, ferieloven og lønkompensation.

Jobcenter Holbæk skal henlede opmærksomhed på Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser, som er udarbejdet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i samspil med Kommunernes Landsforening og Danske regioner.

Disse retningslinjer findes på https://www.medst.dk/media/6964/2ret-ningslinjer-for-ansvarlig-genaabning-af-offentlige-kontorarbejdspladser-002.pdf og indeholder en række konkrete anbefalinger til tilrettelæggelse af arbejdet, adfærd og hygiejne samt indretning af arbejdspladsen, herunder særligt i forhold til funktioner med borgerkontakt.

Læs mere om bl.a. lønkompensation, forretningsaftaler m.m. på Virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).Feedback

Sidst opdateret

17.06.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Vi er ikke i normal drift

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her

 

 

Seneste nyheder