Spring til indhold

Info til forældre og børn om dagtilbud, skole og andre tilbud

Regeringen har besluttet en åbning af skoler og dagtilbud i det omfang, de kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Her finder du information om genåbningen og resten af børne- og ungeområdet i Holbæk Kommune.
24.03.2020

Skoler

0-5 klasse får fra den 18. maj og frem selskab af de ældste elever fra 6-10 klasse ude på skolerne. Medarbejderne glæder sig rigtig meget til at se de ældste elever igen efter en lang periode med fjernundervisning.

Det vil stadig være en meget anderledes skoledag, og skolerne kan med kort varsel blive nødt til at ændre på forholdene. Det er derfor vigtigt for forældre at følge med på AULA.

De største elevers tilbagevenden til skolerne skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Heldigvis er der høstet mange erfaringer fra første fase, som bruges aktivt i planlægningen.

Der vil fortsat være tale om nødundervisning for alle børn. Ledere og medarbejdere arbejder dog målrettet på at sikre en høj faglighed i forbindelse med genåbningen.

For de ældste klasser vil der fortsat være tale om nedsat timetal i den fysiske undervisning. Den fysiske undervisning kombineres derfor med fjernundervisning og hjemmeopgaver.

Nogle steder er man nødt til at have formiddags- og eftermiddagshold for at kunne overholde de sundhedsmæssige retningslinjer. De fleste skoler åbner for de ældste elever mandag den 18. maj. Enkelte skoler kan først åbne tirsdag den 19. maj. De lokale forhold meldes ud på AULA.

Der arbejdes desuden på en udvidelse af åbningstiden i SFO’erne henover de næste uger. Ligesom med resten af genåbningen er det hensynet til børnenes sundhed, der er afgørende for, hvordan det kan ske. 

Dagtilbud

Fase 2 af genåbningen får betydning for dagtilbuddene. I uge 21 fortsætter det nuværende timetal og nødpasning for særlige grupper. Imens arbejdes der på så vidt muligt at have fuld åbningstid fra den 25. maj i alle dagtilbud.

Der vil dog stadig være tale om en meget anderledes hverdag, og man kan i det enkelte dagtilbud blive nødt til at foretage ændringer med kort varsel. Sker det, vil de blive meldt ud på Børn i Holbæk Kommune.

Børnene vil kunne samles i større grupper end hidtil. Børnene må nu være sammen med alle de børn, de er på stue med, samt med stuens faste voksne. Det gælder både inden- og udendørs. Det er Sundhedsstyrelsen, der har lempet de tidligere pladskrav, afstandskrav og krav til gruppestørrelse som følge af et bedre overblik over COVID-19 og dens udbredelse.

I ydertimerne kan børnene blandes. Det vil sige, at der tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen er mulighed for at samle få børn på tværs af stuerne.

Det er vigtigt at understrege, at alle tiltag omkring hygiejne og procedurer omkring aflevering m.m. stadig gælder med den eneste forskel, at der nu er et afstandskrav på 1 meter.

Hygiejne og retningslinjer

Hverdagen i skoler, dagtilbud og andre steder vil fortsat være meget anderledes end hidtil. Trods lempelser i de sundhedsmæssige retningslinjer skal der fortsat holdes afstand og retningslinjerne betyder fortsat mange ekstra opgaver.

Der er desuden skruet markant op for rengøringen, der vil foregå flere gange om dagen i skoler og dagtilbud. Udover den professionelle rengøring vil de enkelte dagtilbud og skoler også selv organisere løbende rengøring. Herudover vil hyppig håndvask og desinficering af eksempelvis legetøj fortsætte.

Spørgsmål?

Ved yderligere spørgsmål om nødpasning kan du tage kontakt til lederen af dagtilbuddet eller skolen.

Læs mere: Holbæk Kommunes rammer for nødpasning og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Snak med dit barn

Med afsæt i en film målrettet børn, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Børns Vilkår, kan man som forældre få et godt afsæt til en snak hjemme.

Der er i samme link også en film til voksne, om hvordan man kan tale med sit barn om corona. Sidst, men ikke mindst, har UNICEF også samlet syv gode råd til, hvordan man som forældre kan tackle barnets bekymringer og spørgsmål om coronavirus.

Tandpleje

Tandplejen er lukket for almindelig tandbehandling. Ved akut behov for tandlægehjælp kan tandplejen kontaktes i tidsrummet kl. 7.45-12.00 på telefon 72 36 80 12.

Sundhedspleje

Ved planlagte hjemmebesøg tages kontakt fra sundhedsplejen.

Åbent hus, Sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper, alle skolebaserede aktiviteter, aftaler i BOBU, En God Starts grupper og Efterfødselsreaktionsgruppen aflyses derfor også midlertidigt.

Du har mulighed for at træffe din sundhedsplejerske telefonisk i normal arbejdstid. Du kan også ringe til Børneindsatsens sekretariat på telefon 72 36 63 30

Nybagte familier vil fortsat blive kontaktet og tilbudt barsels- og etableringsbesøg

10. Klassecenter

Eleverne i 10. klasse kan også vende tilbage til den fysiske undervisning fra den 18. maj. Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og hygiejne betyder dog, at der undervises i hold. Som elev og forælder får man direkte besked fra centret om, hvordan man skal forholde sig.

SSP

Alle SSP’ere er i gang igen og er aktive i forhold til de unge.

Rådgivningstelefonen er desuden fortsat åben, så du kan ringe på 72 36 37 38.

Ungdomsskolen, Ungdomsklubber, Cirkus Kæphøj og Get2Sport

Der åbnes langsomt op for aktiviteter igen i uge 21 i takt med, at det kan gøres sikkert. De sundhedsmæssige retningslinjer betyder, at færre kan samles, og at der skal gøres mere rent. Derfor vil tilbuddene se meget anderledes ud end før Corona. I ungdomsklubberne skal man tilmelde sig via www.ungholbaek.dk , så det sikres, at der ikke er for mange samlet.

Unge og deres forældre får nærmere besked om de enkelte tilbud.

STU og FGU

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og FGU (Forberedende Grunduddannelse) kan også åbne fra den 18. maj. De enkelte skoler melder selv rammerne for genåbningen ud til eleverne.

Ved spørgsmål om corona

Står man med tvivlsspørgsmål om fx en mulig smittespredning, skal man ringe til den hotline, som Sundhedsstyrelsen har oprettet. De vil kunne svare på spørgsmål vedrørende håndtering og forholdsregler af coronavirus. Telefonnummeret er 70 20 02 33. Det er også muligt at holde sig orienteret på myndighedernes hjemmeside www.coronasmitte.dk.Feedback

Sidst opdateret

30.06.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Vi er ikke i normal drift

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her

 

 

Seneste nyheder