Spring til indhold

Info til forældre og børn om dagtilbud, skole og andre tilbud

Her finder du information for skoler, dagtilbud og resten af børne- og ungeområdet i Holbæk Kommune.
17.12.2020

Fra mandag d. 14. juni kan dagtilbud og skoler vende tilbage til en stort set normal hverdag. Genåbningen af dagtilbud og skoler sker med fokus på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, herunder blandt andet hygiejne, rengøring, test, isolation og smitteopsporing.

Opdatering pr. 22. juni

Dagtilbud 

 • Det er igen muligt at samle børn på tværs af stuer og gruppeinddelinger
 • Det er igen muligt for forældre at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs.
 • Det er igen muligt at holde sociale arrangementer.
 • Krav om mundbind eller visir ophæves for forældre.

Personale i dagtilbud opfordres fortsat til at lade sig teste to gange ugentligt.

Som forælder får du nærmere information om de konkrete forhold på i dit barns institution via Aula. 

Skoler  

 • Det er igen muligt at samle elever på tværs af klasser/gruppeinddelinger, så man kan undervise på tværs af klasser eller klassetrin.
 • Det er igen muligt for forældre at komme på skolen, indendørs og udendørs.
 • Det er igen muligt at lave sociale arrangementer.
 • Krav om mundbind eller visir ophæves for forældre.

Ansatte, elever over 12 år samt besøgende opfordres fortsat kraftigt til at lade sig teste to gange ugentligt. Der tilbydes stadig test på skolen.  

Af hensyn til bl.a. den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv. kan implementeringen af lempelserne ske løbende frem til den 1. august 2021. Som forælder får du nærmere information om de konkrete forhold på dit barns skole via Aula. 

Midlertidig orlovsordning for børn i Holbæk Kommunes dagtilbud

Fristen for tilmelding til sidste mulige orlovsperiode er overskredet.

Økonomisk kompensation for forældre med børn i SFO

Udvalget for Børn og Skole har besluttet at give alle forældre med børn i SFO en økonomisk kompensation, da det kun er relativt få børn, der i øjeblikket benytter SFO. Udvalget håber, at kompensationen kan være med til at understøtte børnenes fortsatte tilknytning til kommunens SFO-tilbud.

Kompensationen omfatter alle forældre, der i januar 2021 har børn indmeldt i SFO 1 eller 2 ved en af kommunens folkeskoler. Kompensationen svarer til en måneds forældrebetaling. Rent praktisk sker det ved, at forældrebetalingen for januar måned bliver annulleret og modregnet i forældrebetalingen for marts måned. Modtager du som forælder søskende- og/eller fripladstilskud, bliver tilskuddet modregnet i kompensationen. 

Snak med dit barn

Med afsæt i en film målrettet børn, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Børns Vilkår, kan man som forældre få et godt afsæt til en snak hjemme.

Der er i samme link også en film til voksne, om hvordan man kan tale med sit barn om corona. Sidst, men ikke mindst, har UNICEF også samlet syv gode råd til, hvordan man som forældre kan tackle barnets bekymringer og spørgsmål om coronavirus.

Særlige tiltag

Corona-pandemien sætter fortsat sit præg på Holbæk Kommunes dagtilbud og skoler. Det betyder blandt andet:

Syge børn

Corona betyder en øget opmærksomhed på, at hverken dagtilbud eller skoler må modtage børn, der er sløje og forkølede. På samme vis som vi andre heller ikke må opholde os på arbejdspladsen eller i det offentlige rum, hvis vi ikke er raske.

Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de bliver smittet med Corona. Hvis de udvikler symptomer, vil de som regel føle sig syge, trætte og slappe og ikke lege og deltage i aktiviteter som de plejer. Herudover er symptomerne de samme som hos voksne, typisk:

 • Tør hoste
 • Feber
 • Almen utilpashed
 • Andre symptomer, som ondt i halsen, forkølelse, diarré osv.

Her er nogle gode råd:

 • Se på dit barn og vurder barnets samlede tilstand, ligesom du plejer at gøre, når der ikke er Corona. Hvis dit barn har tegn på sygdom, skal dit barn blive hjemme.
 • Under COVID-19 epidemien skal du være særlig forsigtig, hvis dit barn har symptomer og virker sløj, og du skal undgå at sende dit barn afsted, før barnet er helt rask.
 • Det er meget almindeligt, at næsen løber med klart snot, når børn f.eks. leger ude i køligt vejr, eller hvis barnet græder (løbenæse). Hvis dit barn kun er snottet og har løbenæse med klart snot og enkelte nys, og ellers virker frisk og leger som normalt, er der ikke grund til at holde barnet hjemme fra dagtilbud/skole.

Mundbind og visir

Gældende fra den 14. juni ophæves krav om mundbind eller visir ophæves for forældre og øvrige besøgende. Det vil fortsat være en ret for lærere, pædagoger og øvrigt personale at bære visir i grundskolen, SFO, fritidsordning. Det kan blandt andet være en ekstra tryghed for medarbejdere der er i en risikogruppe, eller som har en eller flere i husstanden, der meget nødigt skal blive smittet.

Hvad sker der, hvis et barn eller en medarbejder er smittet?

Hvis et barn eller en medarbejder i skole eller dagtilbud bliver konstateret smittet med Covid-19 bliver der som led i smitteopsporingen lavet en vurdering af, hvem der har været i nær kontakt med vedkommende indenfor de seneste dage. Vurderingen laves i samråd med de lokale sundhedsmyndigheder. Forældrene til de børn, der har været i nær kontakt med en smittet, bliver kontaktet, og børnene skal derefter holde sig hjemme og blive testet som anbefalet.

Dagtilbuddet og skolen sørger for information om, hvordan man som forældre skal forholde sig, hvis ens barn er nær kontakt til en smittet, samt hvornår barnet kan komme i dagtilbud eller skole igen.

Hvor længe skal mit barn blive hjemme, når det er sendt hjem?

 • Børn der sendes hjem som nær kontakt til en smittet skal testes to gange på hhv. 4. og 6. dagen for sidste mulige smittedag.
 • Børn der sendes hjem til ’screening’ skal testes én gang på 4. dagen for sidste mulige smittedag. Børn sendes fx hjem til ’screening’ hvis deres stue/klasse er placeret tæt på en stue/klasse hvor et barn er smittet, og de derfor har delt nærmiljø.
 • Hvis dit barn bliver testet, skal du holde barnet hjemme indtil svaret på 1. test viser om barnet er negativt. Hvis barnet, imens det er hjemme, får symptomer, skal barnet holdes hjemme, indtil barnet ikke har haft symptomer i 48 timer.
 • Du kan vælge ikke at lade dit barn teste. I så fald, skal du holde dit barn hjemme i 7 dage efter hjemsendelse. Hvis dit barn i løbet af de 7 dage får symptomer, skal du holde barnet hjemme, indtil barnet ikke haft symptomer i 48 timer.
 • VIGTIGT: Når du holder dit barn hjemme, må det ikke lege med eller ses med andre børn eller personer uden for husstanden. Det er dog OK at gå en tur, hvis der holdes god afstand til andre.
 • Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring derhjemme.

Nødundervisning

Hvis én eller flere elever er hjemsendt fra skole i en kortere periode på grund af smittetilfælde, skal skolen iværksætte nødundervisning. Hvis en elev er konstateret smittet med Covid-19, skal skolen kun give nødundervisning, hvis eleven er frisk nok til at deltage i undervisningen. Nødundervisningen skal så vidt muligt svare til den almindelige undervisning.

Mulighed for dagpenge hvis dit barn er hjemsendt efter tilfælde af Corona

Forældre kan søge om dagpenge, hvis de skal passe deres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været i nær kontakt med en eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet. Ordningen gælder resten af året.

Læs om hvordan du ansøger om dagpenge her.

Tandpleje

Tandplejen er åben som normalt.

Læs mere på tandplejens side

Er dit barn i selvisolation, dvs. hjemsendt fra dagtilbud eller skole som nær kontakt til en smittet eller til screening, må barnet ikke møde op i Tandplejen.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen tilbyder alle vanlige spæd- og småbørnsbesøg. Skolebørn ses på vanlige årgange. 

Åbent hus fungerer med tidsbestilling, se sundhedplejens hjemmeside. Sundhedsplejen tilbyder opstart i mødregrupper samt efterfødselsreaktionsgrupper.

Du har mulighed for at træffe din sundhedsplejerske telefonisk i normal arbejdstid. Du kan også ringe til Børneindsatsens sekretariat på telefon 72 36 63 30

SSP

Alle SSP’ere er aktive i forhold til de unge.

Rådgivningstelefonen er desuden fortsat åben, så du kan ringe på 72 36 37 38.

Ved spørgsmål om corona

Står du med tvivlsspørgsmål om fx en mulig smittespredning, skal du ringe til den hotline, som Sundhedsstyrelsen har oprettet. De vil kunne svare på spørgsmål vedrørende håndtering og forholdsregler af coronavirus. Telefonnummeret er 70 20 02 33. Det er også muligt at holde sig orienteret på myndighedernes hjemmeside www.coronasmitte.dk.

 Feedback

Sidst opdateret

29.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin